Akut Pnömoni Tanılı Kronik Akciğer Hastalığı Olan Çocukların Solunum Örneklerinde Streptococcus Pneumoniae Serotiplerinin Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi


SOYSAL A., ALTINKANAT GELMEZ G. , KUZDAN C., SÖYLEDİR G. , BAKIR M.

7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2011

  • Basıldığı Ülke: Türkiye