ÇOCUKLARDA KARBAPENEM DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BASİL KOLONİZASYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ TÜRKİYE DE YENİDOĞAN ÜNİTESİNDE NDM ÜRETEN ACİNEOBACTER BAUMANNİİ SAPTANMASI


KARAASLAN A., SOYSAL A., ALTINKANAT GELMEZ G. , KEPENEKLİ KADAYİFCİ E. , SÖYLETİR G., BAKIR M.

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2015

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye