Klebsiella pneumoniae kökenlerinde karbapenemaz üretiminin saptanmasında RAPIDEC-CARBA-NP testinin performansının değerlendirilmesi


ALTINKANAT GELMEZ G. , HASDEMİR M. U. , SÖYLEDİR G.

XXXVIII. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4 - 08 Kasım 2018