Non-Tüberküloz Mikobakteri Türlerinin MALDI-TOF MS İle Tanımlanması


SAYIN E., BARAN E. , ALTINKANAT GELMEZ G. , KARAHASAN A.

Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu, 28 - 30 Kasım 2019