Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Nutritional Practices of Amateur Adolescent Swimmers

International Meeting on Education Research in Health Science, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.108

Evaluation of The Effect of Nutrition Education Developed for Pregnancy on Nutritional Knowledge Level

INTERNATIONAL MEETING ON EDUCATION RESEARCH IN HEALTH SCIENCES (IMER-HS) , İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.58

Devlet ve Özel Hastane Yöneticilerinin mutfak Yönetimine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

11. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.1

Özel ve Kamu Kuruluşlarında Çalışan Diyetisyenlerin İş Doyumunun Değerlendirilmesi

11.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 26 - 29 Nisan 2017

Influence of Parents Attitudes on Child Eating Behavior

17th International Congress of Dietetics, Granada, İspanya, 7 - 10 Eylül 2016, ss.129

Kitap & Kitap Bölümleri

Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar

Böbrek Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi, Doç. Dr. Gamze AKBULUT, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.748-827, 2018