Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2015 Gluten Duyarlılığı ve Çölyak Farkındalığı Sempozyumu

    Çalışma Grubu

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1