Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Transtheoretical Model Based Smoking Cessation Program on High School Students

Journal of Nutrition and Health Sciences, cilt.5, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Transtheoretical Model Based Smoking Cessation Program on High School Student

Journal of Nutrition and Health Sciences, cilt.5, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Health perception and healthy lifestyle behaviors in factory workers

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, cilt.14, ss.267-274, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ofis Çalışanlarında Karpal Tünel Sendromu Semptomları ve Fonksiyonel Durum

sağlık bilimleri ve meslekleri dergisi, cilt.4, ss.196-203, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Becerileri Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Sanal ve Kişilerarası İlişkilerine Etkisi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.4, ss.171-179, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik eğitiminde duyuşsal alan becerileri geliştirilebiliyor mu

Medeniyet Medical Journal, cilt.31, ss.296-300, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Yaşlılarda Yalnızlık Algısı ve Yaşam Doyumu

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.60-69, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyada ve Türkiye de YaşlılarınRuhsal Durumu Hizmet Sunumu veHemşireliğin Yeri

Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.1-9, 2016 (Hakemsiz Dergi)

INTERNET ADDICTION IN TURKISH ADOLESCENTS AND THEIR POSTPONED ACTIVITIES OF DAILY LIVING

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.32-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mastektomili Hastalarda Beden Algısının Benlik Saygısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

EGE KLİNİKLERİ TIP DERGİSİ, cilt.54, ss.8-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Huzurevinde yaşayan yaşlılarda yaşam kalitesi ve sosyal destek

İç Hastalıkları Dergisi, cilt.23, ss.61-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk ergenlerde internet bağımlılığı ve erteledikleri günlük yaşam aktiviteleri

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk ergenlerde internet bağımlılığı ve erteledikleri günlük yaşam aktviteleri

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılarda yalnızlık Algısı ve Yaşam Doyumu The perception of loneliness and life satisfaction at older people

Gümüşhane University Journal of Health Sciences, cilt.5, ss.60-69, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ev Ziyaretleri İle Ev Kazalarına Yönelik Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Yaşanılan Kazaların Özellikleri

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi(STED), cilt.22, ss.226-233, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diabetes Mellitus lu Hastaların Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.25, ss.27-36, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

, Çocuklarda Ruhsal Uyumun aile İşlev Sorunları ile İlişkisi

III.Uluslararası VII .Ulusal Psikiyatri Kongres, 1 - 03 Eylül 2014

Relationship between Sleep Quality and Emotion-Behavior Problems in Secondary School Students

7th Congress ofthe European Academy of Paediatric Societies, Paris, Fransa, 30 Ekim - 03 Kasım 2018

Problematic mobile phone use and musculoskeletal problems in adolescents

7th Congress ofthe European Academy of Paediatric Societies, Paris, Fransa, 30 Ekim - 03 Kasım 2018

Is The Nail-Biting Behavior An Indicator For Mental Health Problems Among Adolescents?

2nd Internatıonal Congress of Nursıng, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.101

Hemşırelık Öğrencılerının Duyguları Fark Etme, Ifade Etme Ve Empati Beceri Düzeyleri

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017, ss.166

Sağlikli Beslenme Tabağim Programi’nin Adölesanlarin Besin Seçimlerine Etkisi

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017, ss.50

Adölesan Çaği Öğrencilerin Beden Algisi Ve Enerji Depolama Davranişlari

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017, ss.100

Validity and Reliability of the Turkish Version of the Shy Bladder and Bowel Scale

International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.746

Adölesanlarda Uyku Kalitesinin Öfke Ve Öfke Kontrolüne Etkisi

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Lise Öğrencilerinde Yeme Bozuklukları Ve Etkileyen Faktörler

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Socialisation Level of Nursing Undergraduates on Virtual Platforms and the Affecting Factors

IV. International VIII. National Psychiatric Nursing Congress, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016

Family Focused Care in Chronic Psychiatric Disorders Family Systems Nursing Model

IV. International VIII. National Psychiatric Nursing Congress, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016

Risk Group in Mental Health Migrated Individuals

IV. International VIII. National Psychiatric Nursing Congress, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016

The Healthy Lifestyle Behaviours University Staff. F

FOHNEU 6th International Congress, Rotterdam, The Netherlands, 16 - 18 Mart 2016

The Healthy Lifestyle Behaviours University Staff. F

FOHNEU 6th International Congress, Rotterdam, The Netherlands, 16 - 18 Mart 2016

The Healthy Lifestyle Behaviours of University Staff

FOHNEU 6th International Congress, Rotterdam, Hollanda, 16 - 18 Mart 2016

The Healthy Lifestyle Behaviours University Staff. F

FOHNEU 6th International Congress, Rotterdam, The Netherlands, 16 - 18 Mart 2016

The Job Stress, Depression and Headache among the Bank Employees.

FOHNEU 6th International Congress, Rotterdam, The Netherlands, 16 - 18 Mart 2016

Validity and Reliability of Turkish Version of the Family Management Measure

12th International Family Nursing Conference, Odense, Danimarka, 18 - 21 Ağustos 2015

Validity and Reliability of Turkish Version of The Family Management Measure

12th.International Family Nursing Conference, Odense, Danimarka, 18 - 21 Ağustos 2015

Validity and Reliability of the Turkish Version of the Family Management Measure

12th Family Heath Nursing Conference, Improving Family Health Globally through Research, Education, and Practice, Odense, Danimarka, 18 - 21 Ağustos 2015

Elder neglect and abuse in Turkey

3rd Euro Nursing Medicare Summit, 27 - 29 Temmuz 2015, cilt.4

Adölesanlarda Uykuyu Etkileyen Faktörler Ve Uykusuzluk- Saldırganlık İlişkisi

I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Haziran 2015

Ergenlerde Tırnak Yemeyi Etkileyen Faktörler Psikolojik Durum ve Sosyal Desteğin Etkisi

I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Haziran 2015

I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Haziran 2015

Lise Öğrencilerinde Obezite Prevelansı ve Etkileyen Faktörler

17. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, s:1273-4, Edirne. (Poster bildiri). , Edirne, Türkiye, 05 Kasım 2014, ss.1273-1274

Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Bir Sorun mu

YICER -YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014

. Çocuklarda Somatizasyon ve Etkileyen Psikolojik Faktörler

VII. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1-3 Eylül 2014, Ankara (Poster Bildir, 1 - 03 Eylül 2014

Assessment Of Chronic Illness Care In A Sample Of Turkish Patient With Chronic Illness

Transforming Community Health: The Nursing Impact, Edinburgh, İngiltere, 13 - 14 Mart 2013

Effects of the school-based healthy nails program to stop nail biting in school children,

The 1st International Clinical Nursing Research Congress, 29 Mayıs - 01 Haziran 2012

Reliability and validity of the Turkish version of the Ageism Survey

The 1st International Clinical Nursing Research Congress, İzmir, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2012

Home Accidents and Safety conditions of The Houses Concerning Home Accidents

The 1st International Clinical Nursing Research Congress, İzmir, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi

Ergenlik Dönemi, Gözüm, Sebahat, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.75-85, 2016

Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi

Okul Çocuğu Dönemi, Gözüm, Sebahat, Editör, Vize yayıncılık, Ankara, ss.63-74, 2016

Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı

Ailede İhmal ve İstismar, Sema Kuguoglu,Birsel Canan Demirbag, Editör, Akademisyen Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.291-301, 2015