Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Eylül 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Marmara Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Hemşirelik Eğitimi Derneği

  Üye

 • 2010 - Devam Ediyor Türk Hemşireler Derneği

  Üye

 • 2010 - Devam Ediyor Psikiyatri Hemşireleri Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2019 HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL

  SSCI Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Mayıs 2018 Sağlik Bir İnsan Hakkıdır: Hemşireler Öncü Bir Sestir Sempozyum

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Şişman F. N.

  İstanbul, Türkiye

 • Kasım 2017 Sağlık Bakımında Lider Bir Ses: Hemşireler Sempozyum

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Şişman F. N.

  İstanbul, Türkiye

 • Mart 2016 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Yansımaları: Engeller ve Çözüm Önerileri

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Şişman F. N.

  İstanbul, Türkiye

 • Mayıs 2015 Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Günleri-I “Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı Hemşireliği

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Şişman F. N.

  İstanbul, Türkiye

 • Ocak 2012 Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu