General Information

Biography

2009 yılında lisans eğitimini Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümünde tamamladı. 2009-2010 yılları arasında VKV Amerikan Hastanesi Hematoloji/Onkoloji Kliniğinde hemşire olarak görev aldı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 2009-2011 yılları arasında yükseklisans; 2012-2016 yılları arasında doktora eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde 2010-2017 yılları arasında Ar. Gör. olarak görev aldı. 2017 yılında aynı fakültede Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atandı. Halen Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta.  

Institutional Information

Unit
Faculty of Health Sciences
Department
Nursing
Program
Department of Public Health Nursing