Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Energy consumption and CO2 emissions: a threshold error correction and threshold Granger Causality Analysis

ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, cilt.31, ss.109-118, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Returns to education and wages in Turkey: robust and resistant regression

QUALITY & QUANTITY, cilt.46, ss.1407-1416, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determinants of House Prices in Istanbul Quantile Regression Approach

Quality&Quantity, cilt.45, ss.305-317, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sermaye Yapısı Bileşenleri Kantil Regresyon

Iktisat, İşletme ve Finans Dergisi, ss.66-76, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Enflasyon Yakınsamasının Fourier Birim Kök Testleri ile İncelenmesi: Kırılgan Beşli Örneği

Social Sciences Research Journal, cilt.9, ss.85-92, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Causal Effects of Education on Wages: Evidence from Kyrgyzystan

Economic Journal of Emerging Markets, cilt.11, ss.183-194, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonometride Yeni Ufuk: Büyük Veri ve Makine Öğrenmesi

Social Sciences Research International Journal, cilt.7, ss.41-53, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Empirical Analysis of the Linder Hypothesis: A Random-Effects Tobit Model

The Empirical Economics Letters, cilt.17, ss.87-97, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Robust and Resistant Estimations of Hedonic Prices for Second Han d Cars: An Application to the Istanbul Car Market

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.8, ss.39-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multivariate Probit Modeli ile Finansal Başarısızlığın Yeniden İncelenmesi: Borsa İstanbul Örneği

Social’xxSciences’xxResearch’xxJournal,’xx, cilt.6, ss.199-210, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın ve Erkeklerin Mutluluğunu Etkileyen Faktörlerin Genelleştirilmiş Sıralı Logit Modeli ile Analizi

social sciences research journal, cilt.6, ss.88-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multivariate Probit Modeli il Finansal Başarıızlığın Yeniden İncelenmesi: Borsa İstanbul Örneği

Social Sciences Research International Journal, cilt.6, ss.199-210, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of the Levels of Development Based on the Human Development Index: Bayesian Ordered Probit Model,

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.7, ss.425-431, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Econometric Analysis of Determinants of House Rents in Istanbul

Developing Countries Studies, cilt.7, ss.9-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What does Bayesian probit regression tell us about Turkish female- and male-headed households poverty?

Journal of International Studies, cilt.10, ss.46-62, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Exchange Rate Volatility and Validity of Purchasing Power Parity: A Dynamic Panel GARCH Model

The Empirical Economics Letters, cilt.16, ss.9-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing of The Validity of Energy Growth Hypothesis in N 11 Countries

Journal of Life Economics, cilt.9, ss.101-118, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of Poverty on Household Characteristics in Turkey A Heteroskedastic Probit Model

The Empirical Economics Letters, cilt.15, ss.563-571, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining of Gender Differences in wages by Penalized Iteratively Reweighted Least Squares The case of Turkey

The Empirical Economics Letters, cilt.15, ss.487-496, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hanehalkı Otomobil Sahipliğinin İncelenmesi

Social Sciences Research Journal, cilt.4, ss.35-45, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparision of The Financial Failure With Artificial Neural Network and Logit Models

Journal of Business, Economics & Finance, cilt.4, ss.383-400, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Rate of Returns for Female Employees in the Public Private Sectors in Kyrgyzstan A Quantile Regression Approach

International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour and Decision Sciences, cilt.1, ss.384-399, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Understanding Individual Investors Behavior Empirical Evidence from Bishkek

The Empirical Economics Letters, cilt.14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Foreign Direct Investment Cause Economic Growth Panel Data Evidence from Transition Economies

Journal of Applied Economic Sciences, cilt.5, ss.635-643, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Modelling Housing Prices in Istanbul Applying The Spatial Quantile Regression

The Empirical Economics Letters, cilt.13, ss.863-869, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How Is The Risk Tolerance of Individual Investors in Kyrgyzstan

Asian Economic and Financial Review, cilt.4, ss.404-415, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Behavior of Individual Investors in Transition Economies The Case of Kyrgyzstan

A Journal of International Studies and Analyses, cilt.7, ss.126-143, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estimating of Hedonic Price Models Using Robust Regressions Solving the Outlier Problem

International Journal of Economic Perspectives, cilt.7, ss.14-20, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Determinants of Household Consumption Expenditure Comparing Semiparametric versus Parametric Regression Fits

The Empirical Economics Letters, cilt.12, ss.768-774, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Econometric Analysis of Engel s Curve Household Food and Clothing Consumption in Turkey

Annals of the Alexandru Ioan Cuza University - Economics, cilt.59, ss.313-319, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modelling Exchange Rate Volatility in MIST Countries

International Journal of Business and Social Science, cilt.4, ss.260-269, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketici Karar Verme Yaklaşımı ve Tüketici Stili Ölçeğinin Uygulanabilirliğinin Sınanması

Alatoo Academic Studies: International Ataturk Alatoo University, cilt.8, ss.200-206, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Identifying Tourism and Economic Growth Nexus Hurlin Venet Approach

The Empirical Economics Letters, cilt.12, ss.419-427, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Interest Reaction Function of the Central Bank The Case of Czech Republic

International Journal of Business and Social Science, cilt.3, ss.225-232, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Microeconometric Analysis of Household Consumption Expenditure Determinants for Both Rural and Urban Areas in Turkey

American International Journal of Contemporary Research, cilt.2, ss.27-34, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Empirical Analysis of The Determinants of Household Poverty in Turkey

Asian Economic and Financial Review, cilt.2, ss.181-191, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heterosecadastic Probit Model An application of Home Ownership in Turkey

Regional and Sectoral Economic Studies, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heteroscedastic Probit Model An Application of Home Ownership in Turkey

Regional and Sectoral Economic Studies, cilt.12, ss.77-84, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Determinants and Consequences of Tax Culture in Kyrgyzstan

The Empirical Economics Letters, cilt.11, ss.645-651, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizme Dayalı Büyüme Hipotezinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçin Geçerliliğinin Analizi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.105-122, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship Between Tourism and Economic Growth A Granger Causality Panel Data Approach

Asian Economic and Financial Review, cilt.2, ss.518-529, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Causality between Electricity Consumption And Gross Domestic Product evidence from 144 countries

International Journal of Statistics and Economics, cilt.8, ss.70-85, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Faiz Oranı Hareketleri üzerinde Üretim sapması Enflasyon ve Döviz Kuru Açığının Etkisi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.69-88, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estimating of Probability of Home ownership in Rural and Urban Areas Logit Probit and Gompit Model

European Journal of Social Sciences, cilt.3, ss.405-411, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Impact of Stock Index Futures on the Turkish Spot Market

Journal of Emerging Market Finance, cilt.10, ss.73-91, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Comparing The Parametric and Semiparametric Logit Models Household Poverty in Turkey

International Journal of Economics and Finance, cilt.3, ss.197-207, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Binary Panel Data by Static and Dynamic Logit Models Stock Returns And Macroeconomic Factors

The Empirical Economics Letters, cilt.10, ss.495-501, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Empirical Investigation on The Determinants of Capital Structures of Turkish Firms

Middle Eastern Finance and Economics, ss.35-42, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Causal Relationships Between Financial Markets The Case of Turkey

Middle Eastern Finance and Economics, ss.41-49, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Logit ve Probit Modellerinde Uyum İyiliği Ölçüleri

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.1-12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enflasyon Hedeflemesi Yapan Ülkeler ve Taylor Kuralı

The Journal of Financial Researches and Studies, cilt.1, ss.25-34, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Schooling and The Wage Distribution For Male and Female Employees in The Public and Private Sector

International Research Journal of Finance and Economics, ss.146-154, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Does Purchasing Power Parity Hold in OECD Countries

International Research Journal of Finance and Economics, ss.138-146, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Schooling and Wage Distribution for Male and Female Employees in the Public and Private Sector

International Research Journal of Finance and Economics, cilt.40, ss.146-154, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Taylor rule is it an applicable guide for inflation targeting countries

Journal of Money, Investment and Banking, ss.55-67, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determinants of Capital Structure Evidence From The Turkish Banks

Journal of Money, Investment and Banking, ss.57-65, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Education Experience and Male Female Wage Differentials After 2001 Crisis

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.8, ss.259-270, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Döviz Kuru Getiri Volatilitesinin Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile Öngörüsü

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, ss.1-16, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Ülkelerinde Satınalma Gücü Paritesi Panel Eşbütünleme Yaklaşımı

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.1, ss.483-500, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reel Döviz Kurunun Asimetrik Davranışı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, ss.335-340, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enflasyon Faiz Oranı ve Büyümenin Yurtiçi Tasarruflar Üzerindeki Etkileri

Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.1, ss.423-438, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yarılogaritmik Modellerde Kukla Değişkenlerin Katsayılarının Yorumu

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.1, ss.393-401, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Taylor Kuralının Geçerliliğinin Ekonometrik Analizi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.1, ss.379-392, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezi nde Mevsimsellik

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.1, ss.409-422, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik Doğrusal Regresyon Modelleri ile Standartlaştırılmış Doğrusal Regresyon Modellerinin Karşılaştırılması

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.1, ss.181-186, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kırılgan Beşli Ülkelerinde Enflasyon Yakınsaması: Fourier Kruse Testi

“ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019

FORECASTING OF TURKISH HOUSING PRICE INDEX: ARIMA, RANDOM FOREST, ARIMA-RANDOMFOREST

8. İstanbul Finans Kongresi (İFK-2019), İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2019, cilt.10, ss.7-11

Determinants of Second-Hand Car Prices: Empirical Evidence fromİstanbul

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Polonya, 24 - 25 Ekim 2019, ss.151-160

Panel Sıralı Probit Modelinin Kredi Derecelendirilmesine Uygulanması

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, 18 - 20 Haziran 2018

Reexamining the returns to education and wages in Turkey:supervised machine learning methods

8. International Congress On Current Debates in Social Sciences, 28 - 30 Eylül 2018

Education and Gender Inequality in MENA Region

TASSA, Turkish American Scientists and Scholars Association, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 03 Haziran 2018

Türkiyedeki Ticari Bankaların Finansal Başarısızlıklarının Analizi: Panel Nitel Tercih Modelleri

8.International Conference of Political Economy, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017

Endogenity and Nonlinearity in The Enviromental Kuznets Curve: A Control Function Approach

3.Internationaş Conference on New Trends in Econometrics and Finance, Helsinki, Finlandiya, 28 - 29 Nisan 2017

Predicting of Financial Failure with Multivariate Probit Model: Istanbul Stock Exchange Application

2.International Scientific Researchers Congress on Humanities and Social Sciences, 20 - 23 Nisan 2017

A Bayesian Approach to Logistic Regression Household Poverty in Turkey

International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Hollanda, 28 - 29 Ekim 2016

Türkiye Hanehalkı Yoksulluğunun İncelenmesinde Bayesyen Yaklaşım Bayesyen Logit Modeli

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

The Analysis of Poverty Using Heteroscedastic Probit Model The Case of Turkey

2nd International Conference on New Trends in Econometrics and Finance, 19 - 22 Nisan 2016

Estimation of The Mincerian Wage Equation in Turkey A Semiparametric Approach

The Third International Conference in Economics, İspanya, 1 - 03 Şubat 2016

Sustainability Awarness on Campus The Case of Marmara University

International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 12 - 15 Kasım 2015 Creative Commons License

Sermaye Yapısı Bileşenleri Süre Analizi

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 Mayıs 2015

The Rate of Returns for Women Employees in Public Private Sector in Kyrgyzystan A Quantile Regression Approach

International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB15Thai Conference), 20 - 22 Şubat 2015

Effect of Education in Wage Distribution for Public and Private Sector

22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, 8 Haziran - 11 Temmuz 2007

Application of The Consumption Theory in Turkey

International Conference, The Challengence for Science and Education in The Globalization Context, 15 Mayıs 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'nin Dış Ticaret Dengesinde J Eğrisi Etkisi: VAR-BVAR Öngörü Performans Karşılaştırması

Ekonometrik Uygulamalar, Prof.Dr. Selahattin Güriş, Editör, Der Yayınevi, İstanbul, ss.1-22, 2019

Türkiye’xxnin Dış Ticaret Dengesinde J Eğrisi Etkisi: VAR-BVAR Öngörü Performans Karşılaştırması

Ekonometrik Uygulamalar, Güriş Selahattin, Editör, Der Yayınevi, İstanbul, ss.1-22, 2019

An Investigation on Students’ Academic Performance via Lasso-Type Regression Analysis Methods

Selected Topics in Applied Econometrics, Ebru Çağlayan Akay, Özge Korkmaz, Editör, Peter Lang GmbH, Berlin, ss.271-290, 2019

Reexamining The Returns To Education and Wages In Turkey: Supervised Machine Learning Methods

Recent Perspectives and Case Studies in FinanceEconometrics, Ozan Gönüllü, Başak Turan İçke, Editör, IJOPEC PUBLICATION, ss.97-106, 2018

Panel Sıralı Nitel Tercih Modelleri

Uygulamalı PANEL VERİ EKONOMETRİSİ, Selahattin Güriş, Editör, Der, İstanbul, ss.225-242, 2018

Growing Concept in Retailing: Shopping Malls in Istanbul between 2004-2014

Special Topics in EconomicsManagement, Foster Εlvis C.,Tzempelikos Nektarios, Sakellariou Chris, Andrikopoulos Panagiotis, Editör, Greece by the Athens Institute for Education and Research, Athens, ss.83-99, 2017

Analysis of Financial Failures of Commercial Banks in Turkey: Panel Data Discrete Choice Models

ECONOMICS, MANAGEMENT ECONOMETRICS, A.M.Çilingirtürk, A.Alybrychiewicz-Stocinska, BB.Bali, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.37-53, 2017

Causality Relationship Between Renewable Energy, Economic Growth and Co2 Emissions in Middle Eastern and North African Countries

Eurasian Economies in Transition, A.Hiç Gencer, İ.Sözen, S.Sarı, Editör, Cambridge Scholar Publishing, London, ss.404-423, 2017

Stata ile Panel Veri Analizi

STATA ile PANEL VERİ MODELLERİ, Prof. Dr. Selahattin GÜRİŞ, Editör, DER, İstanbul, ss.40-79, 2015

Dinamik Panel Veri Modelleri

STATA ile Panel Veri Modelleri, Selahattin Güriş, Editör, DER Yayınları, İstanbul, ss.81-104, 2015

Panel Nitel Tercih Modelleri

STATA ile Panel Veri Modelleri, Selahattin Güriş, Editör, DER Yayınları, İstanbul, ss.175-192, 2015

Education Inequalities and Human Capital Formation in MENA Countries

Handbook of Research on Comparative Economic Development Perspectives on Europe and the MENA Region, Erdogdu, Mustafa; Christiansen Bryan, Editör, IGI Global, ss.151-179, 2015

Econometric Views Paket Programı

Marmara Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Araştırma ve Uygulama Merkezi İstanbul, 1998