Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Mikroekonometrik Analizi: LAD-LASSO Yöntemi


TOPAL K. H. , ÇAĞLAYAN AKAY E.

Uluslararası Katılımlı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), 15 - 17 Ekim 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri