E-TİCARETİN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL HATA DÜZELTME MODELİ


ÇAĞLAYAN AKAY E. , ÖSKÖNBAYEVA Z.

9TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ENTREPRENEURSHIP, 10 - 12 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri