Yenilenebilir Enerji Tüketimi Iktisadi Büyüme ve CO2 Emisyonu Arasındaki Nedensel Ilişki MENA Ülkeleri Örneği


ÇAĞLAYAN AKAY E. , ABDİEVA R., ÖSKÖNBAYEVA Z.

International Conference on Eurasian Economies, 9 - 11 Eylül 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri