Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bakışı ile Eşlik Çalma Dersinin Değerlendirilmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.29, pp.198-214, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Evaluation of Accompaniment Playing Course with the Perspective of Pre-Service Music Teachers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.2, pp.198-214, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Relationship Between Piano Performance Self-efficacy Perceptions and Exam Anxieties of Music Teacher Candidates

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.33, pp.10-46, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SINAV KAYGISI: MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEN BİR GÖRÜNÜM

The Journal of Academic Social Science, vol.8, no.109, pp.200-221, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of the choir team perception scale

Educational Research and Rewiews, vol.15, no.8, pp.438-453, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, vol.7, no.47, pp.19-40, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Team Perceptions of Choir Members

Journal of Education and Training Studies, vol.7, pp.241-250, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Piyano Eşlik Alanındaki Özyeterlik Algıları

The Journal of Academic Social Science, pp.220-236, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.327-345, 2013 (Other Refereed National Journals)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretmenliğine Yönelik Tutumları ile Benlik Saygıları Arasındaki İlişki

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, no.1, pp.257-270, 2013 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumları

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.19, pp.151-161, 2012 (National Refreed University Journal)

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin İletişim ve Problem Çözme Becerileri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.33-54, 2012 (Other Refereed National Journals)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Sınav Kaygısı Benlik Saygısı ve Çalgı Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.37-50, 2010 (Other Refereed National Journals)

Training Strategy And Methods For Music Teacher Candidates Concerning Accompanying The Piano

Turkish Journal of Music Education, vol.1, no.1, pp.21-35, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzik Öğretmeni Adaylarına Yönelik Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği nin Geliştirilmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.26, no.26, pp.111-132, 2007 (National Refreed University Journal)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Derslerindeki Başarıları İle Müzikal Yaratıcılıkları Arasındaki İlişki

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.23, pp.51-68, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi

11th International Educational Technology Conference, Turkey, 25 - 27 May 2011, vol.2, pp.1795-1801

Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları

3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2012, pp.116-118

Müzik Öğretmeni Adaylarının Empatik Eğilimleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. International Conference on New Trends in Education and Their İmplications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.935-942

Books & Book Chapters