Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bakışı ile Eşlik Çalma Dersinin Değerlendirilmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.29, ss.198-214, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of the choir team perception scale

Educational Research and Rewiews, cilt.15, ss.438-453, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Team Perceptions of Choir Members

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, ss.241-250, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Piyano Eşlik Alanındaki Özyeterlik Algıları

The Journal of Academic Social Science, ss.220-236, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.327-345, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretmenliğine Yönelik Tutumları ile Benlik Saygıları Arasındaki İlişki

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.21, ss.257-270, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumları

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.151-161, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin İletişim ve Problem Çözme Becerileri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.33-54, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Sınav Kaygısı Benlik Saygısı ve Çalgı Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.37-50, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Training Strategy And Methods For Music Teacher Candidates Concerning Accompanying The Piano

Turkish Journal of Music Education, cilt.1, ss.21-35, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmeni Adaylarına Yönelik Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği nin Geliştirilmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.111-132, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Derslerindeki Başarıları İle Müzikal Yaratıcılıkları Arasındaki İlişki

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.51-68, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Müzik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar tutumları ve müzik teknolojisini kullanmaya yönelik yeterlik algıları

11th International Educational Technology Conference, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, cilt.2, ss.1802-1807

Müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi

11th International Educational Technology Conference, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, cilt.2, ss.1795-1801

Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları

3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2012, ss.116-118

Müzik Öğretmeni Adaylarının Empatik Eğilimleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. International Conference on New Trends in Education and Their İmplications, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.935-942

Kitap & Kitap Bölümleri