Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bakışı ile Eşlik Çalma Dersinin Değerlendirilmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.29, ss.198-214, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Team Perceptions of Choir Members

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, ss.241, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Piyano Eşlik Alanındaki Özyeterlik Algıları

The Journal of Academic Social Science, ss.220-236, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.327-345, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretmenliğine Yönelik Tutumları ile Benlik Saygıları Arasındaki İlişki

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.21, ss.257-270, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumları

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.151-161, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin İletişim ve Problem Çözme Becerileri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.33-54, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Sınav Kaygısı Benlik Saygısı ve Çalgı Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.37-50, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Training Strategy And Methods For Music Teacher Candidates Concerning Accompanying The Piano

Turkish Journal of Music Education, cilt.1, ss.21-35, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmeni Adaylarına Yönelik Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği nin Geliştirilmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.111-132, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Derslerindeki Başarıları İle Müzikal Yaratıcılıkları Arasındaki İlişki

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.51-68, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Müzik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar tutumları ve müzik teknolojisini kullanmaya yönelik yeterlik algıları

11th International Educational Technology Conference, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, cilt.2, ss.1802-1807

Müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi

11th International Educational Technology Conference, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, cilt.2, ss.1795-1801

Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları

3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2012, ss.116-118

Müzik Öğretmeni Adaylarının Empatik Eğilimleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. International Conference on New Trends in Education and Their İmplications, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.935-942

Kitap & Kitap Bölümleri