GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL ÇALGI ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI VE BİREYSEL ÇALGI PERFORMANSLARINA YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARI


Piji Küçük D. , Turan Engin D.

The Journal of Academic Social Science, vol.9, no.113, pp.135-169, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 113
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : The Journal of Academic Social Science
  • Page Numbers: pp.135-169

Abstract

Bu araştırmanın genel amacı Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ile bireysel çalgı performansına ilişkin özyeterlik inançları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Ayrıca öğrencilerin bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ve çalgı performansı özyeterlik inançlarının cinsiyet, yaş, sınıf, bireysel çalgı türü, bireysel çalgıyı isteyerek seçme, bireysel çalgı günlük çalışma süresi, bireysel çalgıyı çalma deneyimi, bireysel çalgı başarı notu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi de araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. İstanbul ilinde bulunan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi ve Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim gören 360 öğrenciden elde edilen veriler Bireysel Çalgı Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği ve Çalgı Performansı Özyeterlik İnancı Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin bireysel çalgı çalışma alışkanlıklarının ve çalgı performansı özyeterlik inançlarının orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ile çalgı performansı özyeterlik inançları arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırma sonuçları tartışılmış ve ileride yapılacak araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.