Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Hukukunda Gerekçesiz Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Public and private international law bulletin, vol.42, no.1, 2022 (National Refreed University Journal)

Viyana Satım Sözleşmesi’nin Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk Olarak Uygulanabilirliği

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, pp.745-781, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Yabancılık Unsuru İçeren İflas Davalarında Türk Mahkemelerinin Yetkisi

İstanbul Barosu Dergisi, vol.93, no.6, pp.59-72, 2019 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler

Tahkim Okulu Paneller Serisi, İstanbul, Turkey, 31 October 2018, vol.1, pp.3-32

Books & Book Chapters

Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk Olarak Lex Sportiva

in: Atipik Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk, ÖZEL SİBEL,PÜRSELİM ARNİNG HATİCE SELİN, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.69-115, 2020

Yabancı Hukukun Uygulanması

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018