Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler


Yöney C.

Tahkim Okulu Paneller Serisi, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim 2018, cilt.1, ss.3-32

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.3-32

Özet

Her geçen gün uygulama alanını genişleten tahkim yolu, doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlığın taraflarının, bu uyuşmazlığın çözümü için devlet yargısı yerine hakem adı verilen özel kişileri yetkilendirme konusunda anlaşmaları şeklinde karşımıza çıkan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Tarafların tahkim yoluna başvurabilmeleri için varlığı aranan temel nokta, taraflar arasında tahkim yoluna başvurma yolundaki uzlaşı, yani tahkim anlaşmasıdır. Tarafların akdettikleri tahkim anlaşmasında tahkim yeri, tahkim usulüne uygulanacak kurallar, yargılamada kullanılacak dil, hakemlerin seçim usulü gibi pek çok hususa yer vermeleri mümkündür. Tarafların konuya atfettikleri öneme göre bir tahkim anlaşmasının detay seviyesi fazlasıyla değişebilirse de, HMK ve MTK’da yer alan tahkim anlaşması tanımları incelendiğinde, her tahkim anlaşmasının bazı temel yapı taşları olduğu görülebilmektedir. Bu çalışmada da tahkim anlaşmasının bu temel yapı taşlarından olan tahkim iradesi, belirli bir hukuki ilişkinin ve uyuşmazlığın varlığı, tarafların ehil olması ve tahkim anlaşmasının esasına uygulanacak hukuk konuları ele alınmaya çalışılmıştır.