General Information

Institutional Information: Faculty Of Law, Private Law, Department Of Private International Law
Research Areas: International Private Law

Metrics

Publication

6

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

Kadıköy, İstanbul doğumludur. Lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlamıştır. 2015 Yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2016 yılında İstanbul Barosu nezdinde avukatlık stajını tamamlamıştır. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı nezdinde yürüttüğü yüksek lisans eğitimini 2018 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı'na başlamış ve halen aynı program kapsamında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 2017 yılından beri Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.