Viyana Satım Sözleşmesi’nin Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk Olarak Uygulanabilirliği


Creative Commons License

Yöney C.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.745-781, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.745-781

Özet

Milletlerarası mal satım sözleşmelerinde uygulama alanı bulan Viyana Satım Sözleşmesi (“CISG”) ile özellikle milletlerarası uyuşmazlıklarda başvurulan bir uyuşmazlık çözüm yolu olan tahkim ikilisi arasında, uygulama alanlarının sıklıkla kesişmesi ve ulaşmaya çalıştıkları hedefler bakımından sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bu sıkı ilişki bakımından ele alınması gereken bir nokta da, CISG’nin tahkim anlaşmasına uygulanacak hukuk olarak uygulanmasının mümkün olup olamayacağıdır. Zira uygulamada tahkim anlaşmalarının genellikle taraflar arasındaki esas sözleşmenin bir hükmü olarak yapılması ve tahkim anlaşmasına uygulanacak hukuka yönelik olarak taraflarca genellikle bir hukuk seçimi yapılmaması karşısında, esas sözleşmenin CISG’ye tâbi olduğu durumlarda, tahkim anlaşması bakımından da CISG’nin uygulanmasının söz konusu olup olmayacağı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, çalışmamızda öncelikle CISG, tahkim, tahkim anlaşması ve bunun esastan ve şekli geçerliliğine uygulanacak hukuk konularına kısaca değinilecek; akabinde CISG’nin tahkim anlaşmasının esastan ve şekli geçerliliğine uygulanacak hukuk olarak uygulanıp uygulanamayacağı sorununa doktrindeki farklı görüşler ışığında çözüm aranmaya çalışılacaktır.