Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Reklamlarda Negatif Duygu Çekiciliği Olarak Tiksinti Çekiciliğinin Kullanımı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.48, pp.96-119, 2021 (International Refereed University Journal)

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , vol.5, no.2, pp.578-611, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.1, pp.115-128, 2020 (International Refereed University Journal)

Reklamlarla Aktarılan Estetik Duygunun Meta Fetişizmi Oluşumuna Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Turkish Journal of Marketing (TUJOM), vol.4, no.2, pp.111-130, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Research on Consumer Perceptions Towards Packaging in the Shopping Process

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.13, no.50, pp.1-15, 2018 (International Refereed University Journal)

A Study Regarding the Relationship between the Consumer Expectations Regarding Packaging and Brand Awareness

International Business Research, vol.9, no.6, pp.102-111, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Marka Yönetiminde Araştırma: Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Tekniği

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.24-47, 2015 (National Refreed University Journal)

The Role of Mobile Advertising on Consumers' Purchase Decisions: A Research on Consumer Attitudes Towards Mobile Advertising

International Journal of Humanities and Social Science, vol.5, no.1, pp.235-248, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on Corporate Image, Customer Satisfaction and Brand Loyalty in the Context of Retail Stores

Asian Social Science, vol.10, no.14, pp.52-66, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

A Study Regarding the Attitudes that are Effective on the Price Perception Consumers that Shop from the Retail Stores

Mediterranean Journal of Social Sciences, vol.4, no.11, pp.451-462, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halkla İlişkilerde Çevrimiçi Araştırma Tekniklerinin Kullanımı

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi, no.7, pp.9-31, 2013 (National Refreed University Journal)

Halkla İlişkiler 2.0 Kapsamında Kurumların Arama Motoru Kullanıcılarına Yönelik Çalışmaları

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.2, pp.355-382, 2012 (National Refreed University Journal)

İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Anlayışının Uzantısı Olarak Yeşil Pazarlama Bağlamında Yeşil Reklamlar

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.9, no.34, pp.247-258, 2010 (National Refreed University Journal)

Reklam Aracı Olarak Advergaming

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.455-478, 2010 (International Refereed University Journal)

Kadınların Çalışma Hayatı ve Reklamcılık Sektörü İçindeki Yeri

Kadın Çalışmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.94-99, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İletişim Çalışmalarında Çevrimiçi Araştırmaların Önemi

II. Uluslararası İmgebilim Çalıştayı: Kültürel Kimlikler, İdeolojiler ve Örtük İmgeler, İstanbul, Turkey, 25 - 27 January 2013, pp.159-162

A Survey About Relationship Between Costumer Attitudes Towards Packaging with Innovation Expectations and Purchasing Frequency of Consumers Shopping From Retail Stores

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR– International Association of Social Science Research, Paris, France, 3 - 06 February 2016, pp.120

Özel Alışveriş Sitelerinin Kompulsif Satın Alma Davranışına Yansımaları

Digital Communication Impact , İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.361-375

Çevrimiçi Ortamda Kurum İtibarının İzlenmesinde Bir Yöntem: Blog Madenciliği

The 2nd International Reputation Management Conference, İstanbul, Turkey, 3 - 04 October 2013, pp.10-11

Analysis of Corporate Web Sites as a Public Relations Tool, with Regards to Knowledge Management Process

3. International Conference on Human and Social Sciences (ICHSS 2013), Rome, Italy, 20 - 22 September 2013, vol.2, no.8, pp.69-81

Yönetim Kuramları Çerçevesinde Kültürel Farklılıkların Çokuluslu İşletmeler Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 15 - 17 April 2009, pp.121-134

Reklam Ajanslarının Organizasyon Yapısı İçinde Kadınların Konumu

Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2004, vol.2, pp.171-179

Books & Book Chapters

Tüketicilerin Viral Reklam Paylaşım Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma

in: Viral Reklamcılık: Pazarlama Perspektifinden Bir Yaklaşım, İpek Krom, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.135-165, 2021

İnternet Dizilerinde Ürün Yerleştirmenin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi

in: Geleceğin Akademisyenleri 2020: Gelenekselden Dijitale İletişim Çalışmaları, Nesrin Tan Akbulut,Eda Erdoğan, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.58-87, 2020

Sosyal Medya Tabanlı Marka Karşıtı Topluluklar

in: Dijital Evrenin Yeni İletişim Kodları, Sevda Deneçli, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.77-96, 2020

Reklam Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., İstanbul, 2018

Ürün Yerleştirme: Animasyon Film ve Dizileri Üzerine Bir Araştırma

in: Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor, Eda Balkaş Erdoğan,Nesrin Tan Akbulut, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.67-96, 2018

Tüketici Araştırmalarında Projektif Tekniklerin Kullanımı

in: Reklamı Anlamak, Eda Balkaş Erdoğan,Nesrin Tan Akbulut, Editor, Eğitim Kitabevi, İstanbul, pp.73-119, 2017

Marka İletişiminde Facebook’un Bir Gözetim Aracı Olarak Kullanılması

in: Ağdaki Şüphe: Bir Sosyal Medya Eleştirisi, Tolga Kara,Ebru Özgen, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.277-301, 2015

Ağ Toplumunun Omurgası Olarak İnternetin Demokrasi ve Kamusal Alan Açısından Değerlendirilmesi

in: Yeni Medya'da Demokrasi: Sosyal Medya'ya Dair Araştırmalar, And Algül,Neda Üçer, Editor, Literatürk , Konya, pp.135-163, 2013

Obezite Sorunu ve Çocuklara Yönelik Gıda Ürünü Reklamları

in: Medya Eleştirileri Toplumsal Etkiler, Can Bilgili, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.167-193, 2005