Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Microleakage of new glass ionomer restorative materials in permanent teeth

European Journal Of Paediatric Dentistry, cilt.15, ss.122-126, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Temporomandibular disorders in young people with an intellectual disability: prevalence of signs and symptoms

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.15, sa.4, ss.349-354, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate on enamel surface rehardening an in vitro study

European Journal Of Paediatric Dentistry, cilt.13, ss.123-127, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oral health care behavior in a group of Turkish children

Iranian Journal of Public Health, cilt.38, ss.125-131, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oral Health awareness among the parents of children undergoing cancer therapy

Journal of Disability and Oral Health, cilt.19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mucopolysaccharidoses type IV (Morquio Syndrome): a case report

Journal of Disability and Oral Health, cilt.19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of a complicated crown-root fracture with surgical extrusion:a case report

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Non invasive treatment plan for children with MIH

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Caries Assesment Spectrum and Treatment (CAST) Index in a Group of mıh-affected Turkish Children

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of CPP-ACP on Remineralisation of Early Caries Lesions in Primary Teeth

Oral Health And Dental Management, cilt.16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of CPP-ACP on Remineralisation of Early Caries Lesions in Primary Teeth.

ORAL HEALTH AND DENTAL MANAGEMENT, cilt.16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of drooling at patients with Cerebral Palsy

Special Care in Dentistry, cilt.36, ss.147, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Outcome of a dentigerous cyst following decompression using a removable appliance a case report

Oral Health and Dental Management, cilt.13, ss.87-90, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Outcome of a dentigerous cyst following decompression using a removable appliance: a case report.

Oral health and dental management, cilt.13, sa.1, ss.87-90, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk dişhekimliğinde fiberler

istanbul Dişhekimleri Odası Dergi, ss.38-41, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Çocuk dişhekimliğinde ozon kullanımı derleme

19 Mayıs Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.35-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Onarım materyali olarak şiddetli dış rezorpsiyon için MTA 1 yıllık takip

Turkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.78-82, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kök kanal tedavisinde Er YAG lazerin smear tabakası üzerine etkisi SEM çalışması

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.74-81, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of mineral trioxide aggregate in permanent Incisors with horizontal root fractures a five year follow up

Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries, cilt.9, ss.223-228, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conventional endodontic treatment of primary molars using metronidazole as an intra canal medicament a pilot study

EUROPEAN ARCHIVES OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.11, ss.196-200, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Bebeklerde emzik kullanımı Bir literatür güncellemesi

Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.21, ss.23-28, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral Health Status of Special Olympics Athletes In Turkey

Journal of Disability And Oral Health, cilt.7, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Application of the MIH Treatment Need Index: A Pilot Study

26th International Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, 10 - 13 Ekim 2019

Childhood obesity and Diabetes Type I, Characteristics of oral health

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, 12 - 14 Ekim 2018

Revascularization of immature permanent maxillary incisors using platelet-rich-fibrin: report of two cases

International Associationof Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Paediatric Society of Paediatric Dentistry, 12 - 14 Ekim 2018

Mucopolysaccharidoses type IV (Morquio syndrome): a case report.

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

Dental treatments under general anaesthesia and sedation among pediatric patients: 1 year records

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31Agu-2Sep 2018,Dubai, UAE, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

İmmatür daimi dişlerde kanal tedavisinde yeni bir yaklaşım

Uluslararası Marmara Ünivesitesi Dişhekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Management of a complicated crown-root fracture with surgical extrusion: a case report

International Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018, cilt.28, ss.128

Non invasive treatment plan for children with MIH

International Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018

Concervative treatment management to restore affected teeth by molar incisor hypomineralization.

26th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Santiago,Chile, Santiago, Şili, 4 - 07 Ekim 2017, cilt.27, ss.36-140

Büyükazı Keser Hipomineralizasyonunda Erken Tanı ve Klinik Yaklaşımlar

TDA TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Pedodontide Flor ve Diğer Koruyucu Uygulamalar

TDA TDB 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

The Comfort-inTM: Needle free injection system

10th EAPD Interim seminar, TORİNO, İtalya, 20 - 22 Nisan 2017

INCONTINENTIA PIGMENTI BLOCH SULZBERGER SYNDROME A RARE CASE REPORT WITH DENTAL DEFECTS

EXCELLENCE IN PEDIATRICS (EİP), Londrina, Brezilya, 8 - 10 Aralık 2016

Evaluation of Special Smiles Screenings In Special Olympics Events 2002- 2015

International Association of Disability and Oral Health, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Nisan 2016

Evaluation of drooling in patients with cerebral palsy

International Association of Disability and Oral Health, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Nisan 2016

Evaluation Of Special Smiles Screenings In Special Olympics Events 2002 2015 TURKEY

23RD CONGRESS OF IADH(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DISABILITY AND ORAL HEALTH) CHICAGO,2016, 14 - 17 Nisan 2016

Rezin infiltrasyon tekniğinin anterior başlangıç mine çürükleri üzerindeki etkinliğinin değerlendirilmesi 12 aylık takip

8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2014, ss.168

Dental caries prevalance and enamel hypoplasia in children with chronic kidney disease a pilot study

22nd Congress of the International Association for Disability and Oral Health, Berlin, Almanya, 2 - 04 Ekim 2014

Microleakage of new improved glass ionomer restorative materials in permanent teeth

99th FDI Annual World Dental Congress, MEKSİKO, Meksika, 14 - 17 Eylül 2011, cilt.15, ss.122-126

Possible Medical Aetiological Factors and Characteristics of Molar Incisor Hypomineralisation in a Group of Turkish Children

18th Annual Congress of the European Association of Dental Public Health in a Joint Meeting with The Council of European Chief Dental Officers, Malta, 14 - 16 Kasım 2013 identifier identifier

Microleakage of the new glass ionomers in permanent teeth prepared by Er YAG laser and conventional method

24th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, SEUL, Güney Kore, 12 - 15 Haziran 2013

The Use Of Glass Ionomer Surface Protection Material GC Fuji VII on Permanent Teeth of Special Olympics Athletes

18th Congress of the International Association for Disability and Oral Health, GOTEBORG, İsveç, 23 - 26 Haziran 2006, cilt.1, ss.1-4

Çocuk hastalarda Er Cr YSGG lazer uygulamasının ağrı üzerine olan etkisi

7. Ulusal Türk Pedodonti Derneği Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Mart 2007, cilt.12

Fiber reinforced composite loop space maintainer step by step clinical procedure

8th Interim Seminar & Workshop of the European Academy of Pediatric Dentistry, LİMASSOL, Kıbrıs (Gkry), 18 - 20 Nisan 2013

Dentigeröz Kist Bulunan 7 Yaşındaki Kız Hastanın Enükleasyon ve Marsüpializasyon İle Tedavisi

Bir Olgu Sunumu 19. Türk pedodonti derneği kongresi 04-07 Ekim 2012 Antalya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012

Effect of casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate on enamel remineralization in vitro

9th Congress of European Academy of Paediatric Dentistry, Dubrovnik, Hırvatistan, 29 Mayıs - 01 Haziran 2008, cilt.13, ss.123-127 identifier

The potential role of casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate in helping to achieve good oral health

19th Congress of the International Association for Disability and Oral Health, Santos, Brezilya, 28 - 31 Ekim 2008, cilt.13, ss.90-94

Laser activated flow effect on human enamel microhardness in erosive solution

5th Congress of the International Society for Oral Laser Applications – SOLA, VİYANA, Avusturya, 22 - 25 Ekim 2009, cilt.12, ss.13-16

Use of MTA in permanent incisors with horizontal root fractures 3 years follow up

15th World Congress on Dental Traumatology, Nagoya, Japonya, 12 - 14 Ocak 2008, cilt.9, ss.223-228

Oral health and temporomandibular joint involvement of patient with juvenile idiopathic arthritis

20th Congress of International Association for Disability and Oral Health, Ghent, Belçika, 25 - 29 Ağustos 2010

Endodontic treatment of primary molars using an antibacterial drug

8th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Amsterdam, Hollanda, 8 - 11 Haziran 2006, cilt.11, ss.196-200

Low level laser therapy as an alternative treatment of oral mucositis in pediatric oncology patients

5th Congress of the International Society for Oral Laser Applications – SOLA, VİYANA, Avusturya, 22 - 25 Ekim 2009

Laser Activated Fluor Effect on Human Enamel Microhardness in Erosive Solution

5 th Congres of the International Society for Oral Laser Applications, Viyana, Avusturya, 22 - 25 Ekim 2009, cilt.9, ss.177

The Effect Of Low Level Laser Therapy on Pain During Cavity Preparation with Laser in Children

22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Munich, Almanya, 17 - 20 Haziran 2009, cilt.12, ss.93-95

Fluorun lazer ile aktivasyonunun eroziv ortamda mine sertlik yüzeyine olan etkisi

16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, ÇEŞME-İZMİR, Türkiye, 21 Mayıs 2009 - 24 Ekim 2008

CPP ACP nin erken çocukluk dönemi çürüklerine etkisi

15. Ulusal Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2007

The effect of Er,Cr:YSGG laser therapy on pain in pediatric dental patients

4th Congress of the International Society for Oral Laser Applications SOLA, Bruges, Belçika, 16 - 19 Mayıs 2007

Dental knowledge and behavior among mothers of 6 14 year old school children in Istanbul

11th Annual Conference of the European Association of Dental Public Health, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 7 - 09 Eylül 2006

Oral Health Status of Special Olympics Athletes in Turkey

18th Congress of the International Association for Disability and Oral Health, GOTEBORG, İsveç, 23 - 26 Haziran 2006

Attitude and awareness of Turkish general dental prectitioners towards pediatric dentistry

20th International Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, SİDNEY, Avustralya, 26 - 30 Ekim 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuklarda Minimal İnvaziv Yaklaşımlar, Koruyucu Uygulamalar, Başlangıç çürük lezyonları ve Remineralizasyon Tedavisi

PEDODONTİ AKIL NOTLARI, Doç.Dr.Didem Özdemir Özenen, Editör, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, ss.85-96, 2019