İmmatür Daimi Dişlerde Kanal Tedavisinde Yeni bir Yaklaşım


KALYONCU I. Ö. , EREN GİRAY F. , DURHAN M. A. , HAZNEDAROĞLU E. , DURMUŞ B.

Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, 4 - 05 Mayıs 2018