Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MEDYA VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ELEŞTİRİSİNİN YENİDEN ÜRETİMİ

Selçuk İletişim, cilt.13, sa.1, ss.314-337, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İLGİ ODAKLI YAYINCILIK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE FUTBOL KÜLTÜRÜNÜN SOSYAL MEDYADA SANAL ÖZERK ALANININ OLUŞMASI: VOLE

Intermedia International e-Journal, cilt.6, sa.10, ss.15-35, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye’de Çokkültürcü Medya ve TRT Kürdi

İnsan ve İnsan, sa.9, ss.36-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Toplumsal Olaylara Sanal Duyarlılıklar; İnteraktif Sözlükler ve Bedelli Askerlik Hakkı Örneği

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, cilt.7, sa.22, ss.67-82, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları: Melez Futbol

Fifth International Mediterranean Social Sciences Congress , Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 18 - 20 Haziran 2019, ss.57

Bir Hayali Cemaat Olarak Futbol Taraftarının Geleneksel ve Yeni Medya Kullanımının Karşılaştırılması

ICSSER (2017-Roma) 3. Uluslararası Sosyal Bilimler & Eğitim Araştırmaları Konferansı, Rome, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.3, sa.3, ss.933-944 Creative Commons License

ÇOK KİMLİKLİ TÜRKİYE DE POSTMODERN KİMLİK ANLAYIŞININ MEDYA YANSIMALARI: ALEVİ TOPLULUĞU

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016

KÜRESELLEŞME VE TÜKETİM TOPLUMUNUN YENİ İLETİŞİM KANALI YENİ EKONOMİ

4. Uluslararası Iletişim ve Medya Çalışmaları, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Kasım 2014

KAPİTALİST YAYINCILIK ve HİKÂYE ANLATICILIĞI NIN KURAMSAL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

1.INTERNATIONAL CSMS CONGRESS International Communication Science& Media Studies Congress,, Kocaeli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014, ss.35-45 Creative Commons License

ARAFTA KALAN KİMLİKLER DEDEMİN İNSANLARI FİLMİNİN SÖYLEM ANALİZİ

4. International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL), Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 10 Mayıs 2014, ss.2-16 Creative Commons License

KAMUSAL ALAN BAĞLAMINDA AKTİVİZM VE SİBER AKTİVİZM

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi I. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Şubat 2014

CUMHURİYET SONRASINDA ALEVİLİK VE SİVAS OLAYI NIN YAZILI BASINA YANSIMALARI

Geçmişten günümüze Alevilik 1. Uluslararası Alevilik Sempozyumu, Bingöl, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, cilt.1, ss.537-557 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Verinin Yükselişi ve Siyasetin Ölümü

Yeni Medya Kuramcılarından Yeni Medya Kuramları, Filiz Aydoğan, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.37-52, 2020

Dijitalleşmenin Güvenlikleştirme Vaadi: Dijital Hapishaneler

Endüstri 4.0 ve Dijital Medya, Fliz Aydoğan, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.113-136, 2019

Neoliberal Söyleme Karşı Alternatif Medyanın Eleştirel Gücünün Alternatifsizliği

Yeni Medya Kuramcılarından Yeni Medya Kuramı, Filiz Aydoğan, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.87-110, 2017

Küreselleşme Olgusu Bağlamında Yeni Medya ve Tüketim Toplumu

İletişim Çalışmaları, Filiz Aydoğan, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.157-170, 2016