KAPİTALİST YAYINCILIK ve HİKÂYE ANLATICILIĞI NIN KURAMSAL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Ay A.

1.INTERNATIONAL CSMS CONGRESS International Communication Science& Media Studies Congress,, Kocaeli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014, ss.35-45

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.35-45

Özet

Bu çalışmada Walter Benjamin’in, “Hikâye Anlatıcısı Nikolay Leskov'un Eserleri Üzerine Düşünceler” adlı makalesindeki hikâye anlatıcılığı ile ilgili görüşleri, Benedict Anderson’ın “Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması” adlı kitabında yer alan ‘Kapitalist Yayıncılık’ anlayışı ile karşılaştırılarak tartışılacaktır. Çalışmanın amacı, başta görsel-işitsel olmak üzere yeni iletişim teknolojilerinin eski anlatım biçimleri üzerindeki etkisini kuramsal çerçeveden değerlendirmektir. Bu bağlamda Kapitalist Yayıncılık anlayışının 
Hikaye Anlatıcılığını nasıl sona erdirdiğine değinilecektir.

Anahtar Sözcükler: Hikâye Anlatıcılığı, Kapitalist Yayıncılık, Yeni İletişim Teknolojileri