İLGİ ODAKLI YAYINCILIK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE FUTBOL KÜLTÜRÜNÜN SOSYAL MEDYADA SANAL ÖZERK ALANININ OLUŞMASI: VOLE


Creative Commons License

Ay A.

Intermedia International e-Journal, cilt.6, sa.10, ss.15-35, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 10
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.21645/intermedia.2019.57
  • Dergi Adı: Intermedia International e-Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.15-35

Özet

Medyanın topluluklar açısından sağladığı iletişim ağının günümüzde en hızlı ve kolay ulaşılabilir mecrası olan sosyal medyanın varlığı kuşkusuz kültür ve kültürel kimlikler için de anlamlıdır. Sosyal medya ve kültürel yeniden üretim postmodern bir anlayışla karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde kültürün yeniden üretildiği alanlardan biri de futboldur. Bu bağlamda çalışmada amaç; kendisine ait bir kültürü ve kimliği olan futbol için yeni iletişim mecralarının sağladığı yeni özel alanı tartışmaktır. Bu tartışma, kültür, kimlik ve ilgi odaklı yayıncılık anlayışı bağlamında, Dünya’daki ilk spor sosyal ağı olan, Vole Spor Sosyal Ağı örneği açısından ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vole, Futbol, Futbol Kültürü, Sanal Özerk Alan, Sosyal Medya