KAMUSAL ALAN BAĞLAMINDA AKTİVİZM VE SİBER AKTİVİZM


Ay A.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi I. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Şubat 2014

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Modern toplum kuramlarında, toplumun ortak yararını belirlemeye ve gerçekleştirmeye yönelik düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve geliştirildiği ortak toplumsal etkinlik alanına işaret etmek için kullanılan 'Kamusal alan'ın, yeni medya teknolojileri ile birlikte nasıl bir konuma sahip olduğuna yönelik tartışmalar günümüzde farklı yorumları ve bakış açılarını da beraberinde getirmektedir. Ancak bu tartışmalardan daha çok dikkati çeken unsur, kamusal alanın kişilerin ‘eylemlilik’ durumlarında başat rol oynamasındadır. Eskinin kamusu bugünün (internet) ağlarına yakalanmış ve farklı bir kimlikle karşımıza çıkmıştır.Bu bağlamda çalışmada, günümüzde sokakta başlayan ve başta sosyal medya olmak üzere internette hızla yayılan ve kamuya aitliği tartışılan ortamlarda ortaya konan aktivist hareketlere değinilecektir.

Tüm bunların yanında günümüzde gittikçe gelişen ve artık devlet erklerin dahi endişe duymalarına neden olan 'siber aktivizm' kavramı dünya ve Türkiye'deki örnekleri açısından ele alınacaktır. Bunun yanı sıra aktivizmin değişen yüzü olan dijital aktivizmle birlikte doğan hactivistlere değinilerek, günümüzdeki etkin hactivist gruplardan ve eylemlerinden söz edilecektir.