MEDYA VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ELEŞTİRİSİNİN YENİDEN ÜRETİMİ


Creative Commons License

Ay A.

Selçuk İletişim, cilt.13, sa.1, ss.314-337, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Selçuk İletişim
  • Sayfa Sayıları: ss.314-337

Özet

Modern dönemin kültür anlayışının, kitle iletişim araçlarının ve teknolojisinin eleştirisini yapan Frankfurt Okulu ve Kültürel Çalışmalar’ın düşünürlerinin söylemleri günümüze de ışık tutmaktadır. Dahası geleneksel iletişim teknolojileri ile üretilen kültür biçimlerine yönelik eleştirel bakış açısı, günümüz yeni medyası aracılığıyla yeniden üretildiği düşünülmektedirBu bağlamda çalışmanın amacı; geleneksel kitle iletişim araçlarının eleştirisini barındıran ‘Kitle Kültürü’, ‘Kültür Endüstrisi’, ‘Elitist Kültür’ ve ‘Popüler Kültür’ kavramlarının, günümüz kitle iletişim teknolojileri açısından yenidenüretiminin bir okumasını yapmaktır. Bu nedenle çalışmada günümüz kitle kültürünü, dolayısıyla kültür endüstrisini yansıtan sosyal medyaya atıfta bulunularak, teorik birtartışma yürütülecek ve kitle iletişim araçlarına yönelik düşüncelerin yeniden üretimine dikkat çekilecektir.