Bir Hayali Cemaat Olarak Futbol Taraftarının Geleneksel ve Yeni Medya Kullanımının Karşılaştırılması


Creative Commons License

Ay A.

ICSSER (2017-Roma) 3. Uluslararası Sosyal Bilimler & Eğitim Araştırmaları Konferansı, Rome, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.3, sa.3, ss.933-944

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 3
  • Basıldığı Şehir: Rome
  • Basıldığı Ülke: İtalya
  • Sayfa Sayıları: ss.933-944

Özet

Benedict Anderson’a ait olan “hayali cemaat” kavramı, aynı aidiyet dinamiklerine sahip tüm gruplar için kul- lanılabilmektedir. Futbol taraftarlığı da tıpkı Anderson’ın ulus için kullandığı hayali cemaat kavramı gibi bir futbol takımı etrafında oluşan hayali cemaati yansıtmaktadır. Hayali cemaatin oluşumunu sağlamada ve varlı-ğını pekiştirmede medya ise önemli bir yere sahiptir. Ancak geleneksel ve yeni medya araçlarından hangisinin daha etkili olduğu tartışılmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, geleneksel ve yeni medya kullanımının futbol ta- raftarlarının grup aitliğini pekiştirmesindeki rolü odak grup çalışması ile değerlendirilecektir.

Anahtar sözcükler: Hayali cemaatler, futbol, taraftar, geleneksel medya, yeni medya.