Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

CFD Analysis for Predicting Cooling Time of a Domestic Refrigerator with Thermoelectric Cooling System

International Journal Of Refrigeration-Revue Internationale Du Froid, vol.27, no.11, pp.0-10, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Experimental and theoretical analysis of mechanical draft counterflow wet cooling towers

Science and Technology for the Built Environment, vol.27, pp.14-27, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Experimental analysis of hybrid household refrigerators including thermoelectric and vapour compression cooling systems

INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID, vol.95, pp.93-107, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Theoretical and Experimental Analysis of Drying Various Geometrical Forms of Red Pepper

ACTA PHYSICA POLONICA A, vol.127, pp.1388-1392, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Investigation of CNC Turning Parameters by Using a Vortex Tube Cooling System

ACTA PHYSICA POLONICA A, vol.127, pp.881-885, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Prediction of circular jet streams with artificial neural networks

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, vol.29, pp.1431-1436, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kendinden Tahrikli Yükseltilebilen Seyyar İş Platformlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Analizi

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, vol.33, no.2, pp.233-242, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

ÇATI TİPİ KLİMALARDA R 410A ALTERNATİFİ SOĞUTUCU AKIŞKANLARIN KULLANIMININ ANALİZİ

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, vol.32, no.4, pp.507-520, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

VRF ve Fan Coil Sistemlerinin İlk Yatırım ve İşletme Maliyetleri Açısından Karşılaştırılması

International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), vol.32, no.3, pp.309-319, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Islak Tip Soğutma Kulelerinde Dolgu Yüksekliğinin Performansa Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Tesisat Mühendisliği, no.178, pp.27-37, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

THE CFD ANALYSIS OF VENTILATION AND SMOKE CONTROL SYSTEM WITH JET FAN IN A PARKING GARAGE

International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), vol.1, pp.1-10, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Numerical simulation of different turbulent free jets

WEENTECH Proceedings in Energy: Volume 5, vol.5, pp.44-52, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Talaşlı İmalatta İnsana ve Doğaya dost Soğutma Sistemi

TT Magazin, vol.1, no.1, pp.66-69, 2014 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Kanal Tipi Isıtma Soğutma Bataryalarında Hava Kaçaklarının İncelenmesi

Tesisat Mühendisliği, vol.1, no.1, pp.69-75, 2013 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Air Leakage Measurement Analysis in Duct Type Heating Cooling Coils

Energy Education Science and Technology Part A:Energy Science and Research, vol.31, pp.79-86, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Factors Influencing the Tendencies of Students Choosing University in Turkey

Energy Education Science and Technology Part B Social Educational Studies, vol.4, pp.1000-1002, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Küçük Kapasiteli Ticari ve Ev Tipi Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Kompresörlerin Özelliklerinin Analizi

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.9, pp.82-86, 2006 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Tekstil Fabrikalarındaki Bağıl Nemin Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Kontrolü

KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, pp.53-59, 2005 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

An Occupational Survey of Refrigeration Technicians Aiming at Determining Psychomotor Competencies in Turkish Vocational Higher Education System

The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, vol.3, pp.3-10, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Endüstriyel Tesislerde Kullanılan Birleşik KojenerasyonSistemlerinin Ekonomik Analizi

Politeknik Dergisi, vol.6, pp.531-539, 2003 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Birleşik Isı Güç Sistemlerinde Proses Sıcaklığı DeğişimininElektrik ve Isı Üretimi Üzerine Etkileri

KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.6, pp.49-59, 2003 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Mekanik Soğutma Sistemlerinin Dengelenmesi ve Denge Noktası Oluşumu

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.6, pp.62-74, 2003 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect Of Exhaust Flow Rate On Jet Fan System In A Parking Garage

5th Internatıonal Conference On Advances In Mechanıcal Engıneerıng, 17 - 19 December 2019

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ANALYSIS OF WET COOLING TOWERS

22nd Congress on Thermal Science and Technology (CTST 2019), Kocaeli, Turkey, 11 - 14 September 2019, pp.1-8

THE APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD IN PURCHASING PROCESS OF SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS

22nd Congress on Thermal Science and Technology, , Kocaeli, Turkey, 11 - 14 September 2019, pp.1-5 Creative Commons License

Exergy Analysis of a Hybrid Household Refrigerator Including a Thermoelectric Cooling System

22nd Congress on Thermal Science and Technology, Kocaeli, Turkey, 11 - 14 September 2019, pp.1 Creative Commons License

ISLAK TİP SOĞUTMA KULELERİNDE DOLGU YÜKSEKLİĞİNİN PERFORMANSA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ , İzmir, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.461-475 Creative Commons License

”IMPLEMENTATION OF COORDINATE MEASUREMENT MACHINE TECHNOLOGY FOR AUTOMOTIVE COMPONENTS”

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 201911 - 14 APRİL, 2019, ANTALYA, TR, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.872-880 Creative Commons License

Analysis Of Air Leakages In Low And Middle-Pressure Self-Flanged Rectangular Cross-Sectional Air Ducts

8th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition, 24 - 30 April 2018

Energy Recovery Analysis in a Type Pressure Regulation Measuremant Stations in Istanbul, Esenyurt

8th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition (APMAS 2018), 24 - 30 April 2018

OPTIMIZATION OF CUTTING PARAMETERS OF TURNING OPERATION WITHVORTEX TUBE COOLING SYSTEM USING AR

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XIV INTERNATIONAL CONGRESS ”MACHINES. TECHNOLОGIES. MATERIALS.” 2017 - SUMMER SESSION, 13 - 16 September 2017

Numerical simulation of different turbulent free jets

International conference on Energy, Environment and Economics, 11 - 13 December 2017

Soğuk Oda Isı Yükü Hesaplama ve Soğutma Ekipmanları Seçim Yazılımı COLD SİM

ULIBTK'15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015

Ev Tipi Buzdolapları Standartları ve Performans Testleri Üzerine Bir Çalışma

ULIBTK'15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015

Optimization of Physical and Mechanical Properties of the Meleagris Gallopova Hydroxyapatite Magnesium Oxide Composites by Gray Relational Analysis Method

International Congrees on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2015). Skopje, Makedonya, Skopje, Macedonia, 15 - 19 May 2015, vol.1, no.1, pp.313 Creative Commons License

Florlu Gazlar F gaz Yönetmeliği Kapsamında EC 303 2008 e Dayalı Yeterlilik Modeli

2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, Balıkesir, Turkey, 23 - 25 October 2014

Kanal Tipi Isıtma Soğutma Bataryalarında Hava Kaçaklarının İncelenmesi

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 April 2013

İki farklı yöntemle üretilen vitrin tipi bir ticari soğutucunun ısıl yük performanslarının İncelenmesi

1. İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 13 - 15 September 2012 Creative Commons License

Enerji Üretim Amaçlı Rüzgar Ölçümü ve Analizi

Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbinleri Yerel Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 11 - 12 March 2011 Creative Commons License

Güre Jeotermal Bölgesel ısıtma Sistemlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu TMMOB, Kayseri, Turkey, 23 - 24 November 2007 Creative Commons License

Gönen ve Simav Jeotermal Iıstma Sistemlerinin Karşılaştırılması

VII Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi TESKON 2005, İzmir, Turkey, 23 - 26 November 2005 Creative Commons License

Serbest ve Zorlanmış Taşınımla Artırılmış Yüzeylerdeki Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi

1st International Vocational and Technical Education Technologies Conress, Trabzon, Turkey, 5 - 07 September 2005 Creative Commons License

AB ye Uyum Sürecinde Meslek Yüksekokullarında Eğitimin Kalitesini etkileyen Sorunların Analizi

1st International Vocational and Technical Education Technologies Conress, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2005 Creative Commons License

Gönen Jeotermal Isıtma Sistemlerinde karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 3 - 04 June 2005 Creative Commons License

Konutlarda Yapı Bileşenlerine Isı İzolasyonu Uygulaması

8. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 September 2004 Creative Commons License

Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Analizi Kahramanmaraş Örnek Çalışması

II. ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Kütahya, Turkey, 26 - 28 May 2004 Creative Commons License

Akışkan Yataklı Kazan Tasarımı ve İmalatı

3 RD INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Ankara, Turkey, 18 - 20 August 2003

Güneş Enerjili Gizli ısı Depolamalı Kurutucu

IV. Ulusal temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2002

Havadan Suya Mekanik Isı Pompası Faklı İşletme Koşullarında Deneysel Performans Çalışması

6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Turkey, 13 - 14 April 2000 Creative Commons License

An Occupational Survey of Refrigeration Technicians

6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Turkey, 13 - 14 April 2000

Ameliyat Klimasındaki Basınç Dengesinin Bulanık Mantık Kontrolü

BİYOMUT 99, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Kayseri, Turkey, 27 - 29 October 1999 Creative Commons License

Tekstil Klimalarının Nem ve Sıcaklığının Endüstriyel PC ve PID Kontrolü

5. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, SİMER, Adana, Turkey, 2 - 03 April 1999 Creative Commons License

A Proposition of Employing an Air Heated Heat Storage Solar Collector in the Factories Manufacturing Paprika

annex 10 Phase Change Materials and Chemical Reactions for Thermal Energy Storage, Adana, Turkey, 16 - 17 April 1998 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Çatı Tipi Klimalarda Ekotasarım Kriterleri ve Sezonsal Verimlilik

in: Mühendislik Alanında Teknolojik Gelişmeler, Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU,Dr. Öğr. Üyesi Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Kitap Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.527-559, 2020 Creative Commons License

HCCI Motorlarda Yanma ve Emisyonlar

in: Mühendislik Alanındaki Teknolojik Gelişmeler, Prof.Dr. Hülya KALAYCIĞLU,Dr. Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Kitap Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.219-256, 2020 Creative Commons License

Kapalı Otoparklarda Jet Fanlı Havalandırma Sistemleri

in: Mühendislik Alanında Teknolojik Gelişmeler, Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU,Dr. Öğr. Üyesi Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Kitap Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.188-218, 2020 Creative Commons License

Soğutma Sistemleri ve Servis Uygulamaları

Doğa Yayıncılık Ltd.Şti, İstanbul, 2019

Pratik Havalandırma Kılavuzu

R24 Medya Prod. Org. Yay. Tic. Ltd. Şti, İstanbul, 2018

İş Makinaları

in: Makina ve Teçhizat, x, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.200-223, 2013