Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experimental analysis of hybrid household refrigerators including thermoelectric and vapour compression cooling systems

INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID, cilt.95, ss.93-107, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Theoretical and Experimental Analysis of Drying Various Geometrical Forms of Red Pepper

ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.127, ss.1388-1392, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Investigation of CNC Turning Parameters by Using a Vortex Tube Cooling System

ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.127, ss.881-885, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Prediction of circular jet streams with artificial neural networks

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.29, ss.1431-1436, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE CFD ANALYSIS OF VENTILATION AND SMOKE CONTROL SYSTEM WITH JET FAN IN A PARKING GARAGE

International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), cilt.1, ss.1-10, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Numerical simulation of different turbulent free jets

WEENTECH Proceedings in Energy: Volume 5, cilt.5, ss.44-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Air Leakage Measurement Analysis in Duct Type Heating Cooling Coils

Energy Education Science and Technology Part A:Energy Science and Research, cilt.31, ss.79-86, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Factors Influencing the Tendencies of Students Choosing University in Turkey

Energy Education Science and Technology Part B Social Educational Studies, cilt.4, ss.1000-1002, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Küçük Kapasiteli Ticari ve Ev Tipi Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Kompresörlerin Özelliklerinin Analizi

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.9, ss.82-86, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tekstil Fabrikalarındaki Bağıl Nemin Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Kontrolü

KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.8, ss.53-59, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Occupational Survey of Refrigeration Technicians Aiming at Determining Psychomotor Competencies in Turkish Vocational Higher Education System

The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, cilt.3, ss.3-10, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birleşik Isı Güç Sistemlerinde Proses Sıcaklığı DeğişimininElektrik ve Isı Üretimi Üzerine Etkileri

KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.6, ss.49-59, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mekanik Soğutma Sistemlerinin Dengelenmesi ve Denge Noktası Oluşumu

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.6, ss.62-74, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Endüstriyel Tesislerde Kullanılan Birleşik KojenerasyonSistemlerinin Ekonomik Analizi

Politeknik Dergisi, cilt.6, ss.531-539, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çok Amaçlı Ses Altı Düşük Hızlı Hava Tüneli Tasarımı imalatı ve Hız Çalkantı Ölçümleri

KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.6, ss.47-61, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Kojenerasyon Sistemlerinin Kısmi Yüke Göre Verimliliğinin Karşılaştırılması

KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.6, ss.60-71, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect Of Exhaust Flow Rate On Jet Fan System In A Parking Garage

5th Internatıonal Conference On Advances In Mechanıcal Engıneerıng, 17 - 19 Aralık 2019

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ANALYSIS OF WET COOLING TOWERS

22nd Congress on Thermal Science and Technology (CTST 2019), Kocaeli, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2019, ss.1-8

THE APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD IN PURCHASING PROCESS OF SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS

22nd Congress on Thermal Science and Technology, , Kocaeli, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2019, ss.1-5

Exergy Analysis of a Hybrid Household Refrigerator Including a Thermoelectric Cooling System

22nd Congress on Thermal Science and Technology, Kocaeli, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2019, ss.1

ISLAK TİP SOĞUTMA KULELERİNDE DOLGU YÜKSEKLİĞİNİN PERFORMANSA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ , İzmir, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, ss.461-475 Creative Commons License

”IMPLEMENTATION OF COORDINATE MEASUREMENT MACHINE TECHNOLOGY FOR AUTOMOTIVE COMPONENTS”

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 201911 - 14 APRİL, 2019, ANTALYA, TR, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.4

Analysis Of Air Leakages In Low And Middle-Pressure Self-Flanged Rectangular Cross-Sectional Air Ducts

8th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition, 24 - 30 Nisan 2018

Energy Recovery Analysis in a Type Pressure Regulation Measuremant Stations in Istanbul, Esenyurt

8th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition (APMAS 2018), 24 - 30 Nisan 2018

OPTIMIZATION OF CUTTING PARAMETERS OF TURNING OPERATION WITHVORTEX TUBE COOLING SYSTEM USING AR

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XIV INTERNATIONAL CONGRESS ”MACHINES. TECHNOLОGIES. MATERIALS.” 2017 - SUMMER SESSION, 13 - 16 Eylül 2017

Numerical simulation of different turbulent free jets

Int. conference on energy, environment and economics, 11 - 13 Aralık 2017

FARKLI LAMEL TİPLERİNİN KANATLI BORULU ISITMA BATARYASI PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ , İzmir, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2017, ss.1857-1872 Creative Commons License

Soğuk Oda Isı Yükü Hesaplama ve Soğutma Ekipmanları Seçim Yazılımı COLD SİM

ULIBTK'15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

Ev Tipi Buzdolapları Standartları ve Performans Testleri Üzerine Bir Çalışma

ULIBTK'15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

Optimization of Physical and Mechanical Properties of the Meleagris Gallopova Hydroxyapatite Magnesium Oxide Composites by Gray Relational Analysis Method

International Congrees on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2015). Skopje, Makedonya, Skopje, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015, cilt.1, no.1, ss.313 Creative Commons License

Florlu Gazlar F gaz Yönetmeliği Kapsamında EC 303 2008 e Dayalı Yeterlilik Modeli

2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, Balıkesir, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014

Kanal Tipi Isıtma Soğutma Bataryalarında Hava Kaçaklarının İncelenmesi

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2013

Enerji Üretim Amaçlı Rüzgar Ölçümü ve Analizi

Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbinleri Yerel Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 11 - 12 Mart 2011 Creative Commons License

Güre Jeotermal Bölgesel ısıtma Sistemlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu TMMOB, Kayseri, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2007

Gönen ve Simav Jeotermal Iıstma Sistemlerinin Karşılaştırılması

VII Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi TESKON 2005, İzmir, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2005

Serbest ve Zorlanmış Taşınımla Artırılmış Yüzeylerdeki Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi

1st International Vocational and Technical Education Technologies Conress, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005

AB ye Uyum Sürecinde Meslek Yüksekokullarında Eğitimin Kalitesini etkileyen Sorunların Analizi

1st International Vocational and Technical Education Technologies Conress, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005

Gönen Jeotermal Isıtma Sistemlerinde karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2005

Konutlarda Yapı Bileşenlerine Isı İzolasyonu Uygulaması

8. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2004

Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Analizi Kahramanmaraş Örnek Çalışması

II. ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Kütahya, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2004

Akışkan Yataklı Kazan Tasarımı ve İmalatı

3 RD INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ağustos 2003

Güneş Enerjili Gizli ısı Depolamalı Kurutucu

IV. Ulusal temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2002

An Occupational Survey of Refrigeration Technicians

6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2000

Havadan Suya Mekanik Isı Pompası Faklı İşletme Koşullarında Deneysel Performans Çalışması

6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2000

Ameliyat Klimasındaki Basınç Dengesinin Bulanık Mantık Kontrolü

BİYOMUT 99, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Ekim 1999

Tekstil Klimalarının Nem ve Sıcaklığının Endüstriyel PC ve PID Kontrolü

5. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, SİMER, Adana, Türkiye, 2 - 03 Nisan 1999

A Proposition of Employing an Air Heated Heat Storage Solar Collector in the Factories Manufacturing Paprika

annex 10 Phase Change Materials and Chemical Reactions for Thermal Energy Storage, Adana, Türkiye, 16 - 17 Nisan 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Soğutma Sistemleri ve Servis Uygulamaları

Doğa Yayıncılık Ltd.Şti, İstanbul, 2019

Pratik Havalandırma Kılavuzu

R24 Medya Prod. Org. Yay. Tic. Ltd. Şti, İstanbul, 2018

İş Makinaları

Makina ve Teçhizat, x, Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.200-223, 2013