Gönen Jeotermal Isıtma Sistemlerinde karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Onat A. , Onar İ. F. , Mollahüseyinoğlu Ö., Aslan A.

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2005

  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye