Güre Jeotermal Bölgesel ısıtma Sistemlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Kula Ö., Mollahüseyinoğlu Ö., Onat A. , Okuyan M. C.

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu TMMOB, Kayseri, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2007

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye