FARKLI LAMEL TİPLERİNİN KANATLI BORULU ISITMA BATARYASI PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Onat A.

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ , İzmir, Turkey, 19 - 21 April 2017, pp.1857-1872

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1857-1872

Abstract

ÖZET

Kanatlı borulu ısı değiştiricilerin uygun tasarımı ve seçimi, enerji verimliliği açısından çok önemlidir. Enerji verimli ürünlerin tasarımı ve seçimi, ekonomik ve ekolojik olarak büyük avantajlar sağlamaktadır.

Bu çalışmanın amacı, değişik lamel tiplerine sahip kanatlı borulu ısıtma bataryalarının kapasite ve basınç kaybı gibi performans değerlerinin sayısal yöntemlerle hesaplanarak karşılaştırma yapılmasına bağlı olarak enerji verimli ürün tasarımına destek vermektir.

Yapılan bu çalışmada, aynı şartlarda çalışan aynı geometrik özelliklerdeki ısıtma bataryalarında farklı lamel tiplerinin kullanılmasıyla oluşan performans farklılıkları sayısal yöntemlerle incelenmiştir. Isı değiştirici kapasite hesapları yapılırken ε-ntu yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Kuru Soğutucu, Isıtma Bataryası, Kanatlı Borulu Isı Değiştirici, ε -Ntu Yöntemi

ABSTRACT

Proper design and selection of fin and tube heat exchangers are very important with respect to energy efficiency. Design and selection of energy efficient products provide advantages economically and ecologically.

The purpose of this study is to support design of energy efficient products based on comparing fin and tube heater coils’ performances which has different fin types as calculating performance values like capacity and pressure drop with numerical methods.

In this study, performance differences based on different fin types on heater coils, which has the same geometrical properties and works under the same ambient conditions, has investigated with numerical methods. ε-NTU method were used calculating heat exchanger capacity.

Key Words: Energy Efficiency, Dry Cooler, Heater Coil, Fin And Tube Heat Exchanger, ε -NTU Method