Enerji Üretim Amaçlı Rüzgar Ölçümü ve Analizi


Creative Commons License

Ekmekci İ., Şen Y., Onat A. , Ulaş M.

Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbinleri Yerel Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 11 - 12 Mart 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Balıkesir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Sanayi ve teknolojideki hzl gelişmeler, artan insan nüfusu, dünyada enerji tüketimini her geçen gün artrmaktadr. Son yllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarna olan ilgi artrmştr. Rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerjisi kaynaklar içerisinde hem teknolojisi hem de kullanm en hzl şekilde gelişen enerji kaynağdr. Bir bölgenin rüzgar enerjisi potansiyelinin belirlenebilmesi için, rüzgar hz ve yön değerlerinin standartlara uygun periyodik olarak en az bir yl ölçülmesi gerekmektedir. Bu amaçla bölgede uygun yer veya yerlere rüzgar ölçüm istasyonunun kurulmas gerekmektedir. Bu çalşmada; enerji üretim amaçl yaplan rüzgar ölçümleri ve rüzgar enerjisi potansiyelinin belirlenmesi incelenmiştir. Sakarya-Esentepe bölgesi için örnek bir rüzgar enerjisi potansiyeli analizi yaplmştr. Bu amaç ile; Sakarya-Esentepe bölgesinde kurulan rüzgar ölçüm istasyonundan 2007 yl Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mays ve Haziran aylarna ait rüzgar hz ve rüzgar yönü verileri kullanlarak, Sakarya-Esentepe bölgesinin rüzgar enerjisi potansiyelinin ön araştrlmas yaplmştr. Bölgenin rüzgar enerjisi potansiyelinin istatistiksel olarak incelenmesinde, Weibull dağlm kullanlmştr. Bu amaçla saysal çözümleme için, MATLAB program geliştirilmiştir. Ayrca rüzgar verilerinin analizinde WindPRO yazlm kullanlmştr. Anahtar Kelimeler: Rüzgar enerjisi, Rüzgar ölçümü, İstatistiksel analiz. 1.