ISLAK TİP SOĞUTMA KULELERİNDE DOLGU YÜKSEKLİĞİNİN PERFORMANSA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ


Creative Commons License

Onat A. , Zengin G.

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ , İzmir, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, ss.461-475

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.461-475

Özet

Bu çalışmada ıslak tip soğutma kulelerinde dolgu yüksekliğindeki değişikliklerin performansa etkisi incelenmiştir. Deneysel olarak yapılan çalışmalarda dört farklı yükseklikteki dolgunun ampirik hesaplama katsayıları çıkartılmıştır. Dezavantajları ve avantajları incelenmiştir.1.500, 1.800, 2.100 ve 2.400 mm’lik dolgu yüksekliklerinde performans testleri yapılmıştır. Bu testlerde termal giriş çıkış sıcaklıkları ölçülmüş ve sonucunda termal hesaplama korelasyon katsayıları çıkartılmıştır. Termal performans testlerinin yapıldığı sırada dolgudaki basınç kaybı değeri de her koşulda ayrı ayrı ölçülmüştür. Bu ölçümler sonucunda da farklı dolgu yüksekliklerinde, hava hızlarında ve su yüklerindeki hava direnci değerlerini veren grafikler elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Evaporatif soğutma, Soğutma kulesi, Açık çevrim soğutma kulesi, Islak tip soğutma kulesi. ABSTRACT In this study, the effect of fill height changes on thermal performance of wet cooling towers are investigated. In the experimental study, four different cooling fill height’s empirical calculation coefficients are found. Disadvantages and advantages are examined. Performance tests were performed at fill heights of 1.500, 1.800, 2.100 and 2.400 mm. In these tests, thermal input output temperatures were measured and thermal correlation coefficients were calculated. During thermal performance tests, the pressure loss value on cooling fill was measured separately in each condition. With these measurements, graphs were obtained for different fill heights, air velocity and water loading values. Key Words: Evaporative cooling, Cooling tower, Open circuit cooling tower, Wet type cooling tower.