Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

EVALUATING CROWDFUNDING FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC RELATIONS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.7, no.2, pp.150-162, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

INSTAGRAM STORIES FROM THE PERSPECTIVE OF NARRATIVE TRANSPORTATION THEORY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.7, no.1, pp.47-60, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Socio-Spatial Segregations in Social Media

FONSECA-JOURNAL OF COMMUNICATION, no.13, pp.153-168, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Sivil Toplum Kuruluşlarında Hikayeleştirme

Marmara İletişim Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Global Reklam Global Reklamlar Kültürün Reklama Etkisi

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, pp.227-238, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Yönetim Kavramına Farklı Bir Yaklaşım Kuantum ve Kaos Teorisi

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, pp.23-28, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Managing Time at Work

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Thınk Global, Act Islamıc”: Coca-Cola Adverts During Ramadan

Social Communication and Ritualistic Images in a Mediated World Panel, 7th International Crossroads in Cultural Studies Conference, Of Sacred Crossroads, 07 July 2008

Bullying Among Turkish Bank Employees and Its Relation With Sick Leave

The 12th Asia Pacific Management Conference: Managing Competetiveness in Knowledge Economy, Ayutthaya, Thailand, 17 - 19 November 2006

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

1. Uluslararası Yönetim Konferansı ITICU-İstanbul Ticaret Üniversitesi, 24 October 2003

Books & Book Chapters

Farklılıların Yönetimi ve Cinsiyet Ayrımcılığı: İş Dünyasında Kadın Olmak

in: İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi, Beliz Dereli, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.59-107, 2007 Sustainable Development

Çokuluslu İşletmelerde Şebeke Tipi Organizasyonun Halkla İlişkilere Uygulanmas

in: Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim, Pınar Erslan Yayınoğlu, Editor, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.171-201, 2005

Global İşletmelerde Kurum Kimliği ve Global Marka Kimliği

in: Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim, Pınar Eraslan Yayınoğlu, Editor, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.27-57, 2005