Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Thınk Global, Act Islamıc”: Coca-Cola Adverts During Ramadan

Social Communication and Ritualistic Images in a Mediated World Panel, 7th International Crossroads in Cultural Studies Conference, Of Sacred Crossroads, 07 July 2008

Bullying Among Turkish Bank Employees and Its Relation With Sick Leave

The 12th Asia Pacific Management Conference: Managing Competetiveness in Knowledge Economy, Ayutthaya, Thailand, 17 - 19 November 2006

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

1. Uluslararası Yönetim Konferansı ITICU-İstanbul Ticaret Üniversitesi, 24 October 2003

Books & Book Chapters

Farklılıların Yönetimi ve Cinsiyet Ayrımcılığı: İş Dünyasında Kadın Olmak

in: İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi, Beliz Dereli, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.59-107, 2007 Sustainable Development

Çokuluslu İşletmelerde Şebeke Tipi Organizasyonun Halkla İlişkilere Uygulanmas

in: Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim, Pınar Erslan Yayınoğlu, Editor, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.171-201, 2005

Global İşletmelerde Kurum Kimliği ve Global Marka Kimliği

in: Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim, Pınar Eraslan Yayınoğlu, Editor, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.27-57, 2005