Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürel Ortamlarda Çalışma ve İletişim


Uzunçarşılı Soydaş A.

Parşömen, İstanbul, 2010

  • Basım Tarihi: 2010
  • Yayınevi: Parşömen
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bu kitap, farklı kültürlerde çalışan veya yaşayanlar için kültürlerarası iletişimin dinamiklerini açıklayan akademik bir rehber niteliğinde hazırlanmıştır. Küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim neticesinde, her geçen gün önemi artan kültürlerarası iletişimin bir ders olarak fakültelerde okutulmasına karşın, Türkçe yazında bu konuda yeterli kaynak olmaması nedeniyle, bu kitap aynı zamanda kültürlerarası iletişim konusunu inceleyen derslerde öğrencilere yardımcı bir kaynak olma amacı taşımaktadır.