Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Solar-hydrogen production with reduced graphene oxide supported CdxZn1-xS photocatalysts

International Journal of Hydrogen Energy, cilt.45, ss.34845-34856, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Photocatalytic and photoelectrochemical performances of Mo, Ni and Cu decorated metal chalcogenides

MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.116, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Enhanced hydrogen production with photo-induced phase transformation and cocatalyst loading

International Journal of Energy Research, cilt.43, ss.8299-8313, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electrocatalytic hydrogen evolution reaction with metallophthalocyanines modified with click electrochemistry

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.40, ss.12973-12984, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electrochemical Reduction and Oxidation of Copper, Lead Complex and Metal-Free Phthalocyanine

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.23, ss.983-991, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Electrochemical and in situ Spectroelectrochemical Properties of Phthalocyanines Bearing N-Benzyl-4-Phenyloxyacetamide Moieties

ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN PHYSICAL CHEMISTRY & CHEMICAL PHYSICS, cilt.225, ss.217-233, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A convenient synthesis of phthalocyanines bearing four methyl 4-hexyloxyphenyl-2-phenoxy acrylate functionalities

JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES, cilt.13, ss.739-746, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Novel phthalocyanines bearing four 4-phenyloxyacetic acid functionalities

POLYHEDRON, cilt.26, ss.2638-2646, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electrochemical properties of octakis(hydroxyethylthio)-substituted phthalocyanines

JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES, cilt.4, ss.689-697, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Electrochemical and adsorption properties of novel phthalocyanines with four 16-membered diazadithia macrocycles

JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES, cilt.2, ss.483-492, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ELECTROCHEMICAL STUDIES OF TETRACROWN-ETHER SUBSTITUTED PHTHALOCYANINES IN SOLUTION

JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, cilt.33, ss.311-318, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Conceptual Understanding of Electrochemistry Galvanic and Electrolytic Cell

University Chemistry Education, This journal is © The Royal Society of Chemistry, cilt.8, ss.24-29, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conceptual understanding of electricity: Galvanic cells

The Royal Society of Chemistry Chemistry Education Research and Practice - University Chemistry Education, cilt.8, ss.24-29, 2004 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Prospective Teachers Conceptual Understanding of Electrochemistry Galvanic and Electrolytic Cell

University Chemistry Education, This journal is © The Royal Society of Chemistry, cilt.3, ss.1-12, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimya Öğretmenliği Eğitimi ve Orta Öğretim Kimya Eğitiminin Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.6, no.725335, ss.155-160, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Polarographic Studies on Kinetics of Electrode Reaction of the Ni II Complex of SALH2 NaNO3 H2O II

Doga-Turkish Journal of Chemistry, cilt.17, no.724729, ss.24-28, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Salisilaldimin Co II Kompleksinin Dimetilsülfoksit Su ve Dimetilformamid Su Çözücü Ortamlarındaki Polarografik Redüksiyonu

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, no.725138, ss.101-111, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Polarographic Studies on Kinetics of Electrode Reaction of the Ni II Complex of SALH2 NaNO3 H2O I

Doga-Turkish Journal of Chemistry, cilt.16, no.724670, ss.204-209, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Flavanoiderin Polarografik Tayini II

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, no.725223, ss.59-64, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Flavanoidlerin Polarografik Tayini I

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, no.725115, ss.174-179, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hız Sabiti ve Aktivasyon Serbest Entalpisi Üzerine Çözücünün Etkisi

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, no.725009, ss.169-176, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kolemanit ve Uleksit in Disodyum EDTA daki Çözünürlükleri Üzerine Tuz Etkisi

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, no.724915, ss.117-123, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Benzodiazepinlerin Tayininde Cu II nin Etkisi

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, no.1277131, ss.131-137, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dinükleer Tipte Bir Çinko Ftalosiyanin Bileşiğinin Elektrokimyasal, Spektroelektrokimyasal, Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.709

Comparative redox electrochemistry and oxygen electrocatalysis of mononuclear and dinuclear ball-type phthalocyanines

13th International Conference on Electrochemistry, Barcelona, İspanya, 27 - 29 Mayıs 2019, ss.12-13

Yeni Piridin Türevi Ftalosiyaninlerin ElektrokimyasalÖzellikleri

30. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 5 - 08 Kasım 2018, ss.218

Electrochemical Properties of Novel Phthalocyanines

INTERNATIONAL CHEMISTRY BIOLOGY CONFERENCE’18, 11 - 14 Temmuz 2018, ss.180

VOLTAMMETRIC AND SPECTROELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF NOVEL OCTA SUBSTITUTED METALLOPHTHALOCYANINES

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018, ss.237

ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF LANTHANIDE SERIES BIS-PHTHALOCYANINES

4th International Congress on New Trends in Chemistry, St.Petersburg, Rusya, 11 - 13 Mayıs 2018

NOVEL TETRAKIS 4-(1-(PYRIDIN-4-YL)ETHOXYL) SUBSTITUTED METALLOPHTHALOCYANINES: SYNTHESIS AND ELECTROCHEMISTRY

4th International Conference on New Trends in Chemistry, St. Petersburg, Rusya, 11 - 13 Mayıs 2018

Electrochemical Pesticide Sensors Based on Electropolymerized Metallophthalocyanines

68th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 27 Ağustos - 01 Eylül 2017 identifier identifier

Solid State Electropolmerization of Manganese Phthalocyanine coated with Langmuir-Blodgett and Click Electrochemistry

68th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Providence, Amerika Birleşik Devletleri, 27 Ağustos - 01 Eylül 2017

Electropolymerization of Metallophthalocyanines Carrying Redox Active Metal Centers: Electrochemical Pesticide Sensing application

68th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Providence, Amerika Birleşik Devletleri, 27 Ağustos - 01 Eylül 2017 identifier identifier

Electrochemical/Electro-catalytic Applications of Novel Alcohol Substituted Metallophthalocyanines

ICPESE 2017 : 19th International Conference on Power and Energy Systems Engineering, 28 - 29 Ağustos 2017

Electrochemical Properties of Novel Sandwich type Phthalocyanines

Science & Applications of Thin Films Conference & Exhibition, 19 - 23 Eylül 2016

Electropolymerization of Metallophthalocyanines and theirApplication as Pesticide Sensors

The 67th Annual Meetingof the International Societyof Electrochemistry, 21 - 26 Ağustos 2016

Electrochemical Redox and Electrocatalytic Properties of Dinuclear Ball Type Phthalocyanines

67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 21 - 26 Ağustos 2016

Metallophthalocyanine C Nafion Composites for Electrocatalysis of Oxygen Reduction

229th ECS Meeting, California, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Haziran - 03 Temmuz 2016, ss.20

Electrocatalytic Hydrogen Production

229th ECS Meeting, 29 Mayıs - 02 Haziran 2016 identifier identifier

Highly Active and Non Precious Dual Core Ball Type Iron II Cobalt II and Zinc II Phthalocyanine Electrocatalysts for Rechargeable Zinc Air Batteries

ICETAS 2016 International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences​April 21-22, 2016Afyonkarahisar , Turkey, 21 - 22 Nisan 2016

Redox Properties and Electrocatalytic Oxygen Reducing Performances of Various Novel Metal Phthalocyanines

66th Annual Meeting of the International Electrochemistry Society, Taipei, Tayvan, 4 - 09 Ekim 2015, ss.25

Electrocatalytic Oxygen Reducing Performance of Perfluoroalkyl Substituted Mononuclear and Dinuclear Cobalt Phthalocyanines

21st International Symposium on Fluorine Chemistry & 6th International Symposium on Fluorouse Technologies, 06 Eylül 2015

Catalytic activity and photovoltaic properties of novel 4 4 hexafluoroisoproplydene diphenol based ball type metallophthalocyanines

17th International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis. Utrecht, Hollanda, 23 Ağustos 2015

Catalytic activity and adsorption kinetic of aromatics on novel tetrakis 4 2 8 bis trifluoromethyl quinolin 4 yl oxy metallophthalocyanines

17th International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis, Utrecht, Hollanda, 12 - 15 Temmuz 2015

Hydrogen Evolution reaction on an electrode modified with click electrochemistry

11th ECHEMS - Electrochemistry in renewable energy based on molecular mechanisms, 15 - 18 Haziran 2015

Synthesıs Characterızatıon Electrochemıstry and VOC Sensıng Propertıes of Novel Metallophthalocyanınes

International Conference on New Trends in Chemistry, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 24 - 28 Mart 2015

Synthesis Characterization Electrochemistry and VOC Sensing Properties of Novel Metallophthalocyanines

International Conference on New Trends in Chemistry, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 24 - 26 Mart 2015

Synthesis characterization and electrochemical measurements of novel ball type 4 4 1 1 4 methoxyphenyl methylene bis naphthalene 2 1 diyl bis oxy bridged Co II Zn II Cu II phthalocyanines

International Post-Conference Symposium “Frontiers of Organometallic Chemistry” (FOC-2012), Saint Peter, Guernsey Ve Alderney, 21 - 22 Eylül 2012

Perfluorodesil Birimleri İçeren Sepet Türü Supramoleküler Metalloftalosiyaninler

II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi. Elazığ, Türkiye, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2009

Kimya Eğitimi

IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000 (Paedagogische Hochscule Heidelberg- Deutschland , Ankara, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2000, ss.437-439

Elektrokimyasal Pillerle İlgili Kavram Yanılgılarının Öğretim Sürecinde Gözönünde Bulundurulması.

IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000 ( Paedagogische Hochscule Heidelberg- Deutschland ),, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2000, ss.490-495

Taç Eterli Serbest Ftalosiyanin ve Molibdil(IV) Ftalosiyanin Komplekslerinin Polarografik İncelenmesi.

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 1999, ss.350

Taç Eterli Serbest ve Bakır Ftalosiyanin Komplekslerinin Polarografik İncelenmesi.

12. Ulusal Kimya Kongresi, Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Edirne, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1998, ss.278

Öğretmen Adaylarının Bazı Kimya Kavramlarına Yaklaşımı

XII. Ulusal Kimya Kongresi, Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Edirne, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1998, ss.493

Kitap & Kitap Bölümleri

Genel Kimya

Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1998