Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor Turkish Journal Of Chemistry

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Turkish Journal Of Chemistry

  Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Uluslararası Elektrokimya Derneği

  Üye

 • 2012 - Devam Ediyor Türkiye Bilimler Akademisi

  Asli Üye

 • 1986 - Devam Ediyor Türkiye Kimya Derneği

  Üye

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2010 - Devam Ediyor TÜBİTAK ARDEB/BİDEB PANELİSTLİĞİ/DIŞ DANIŞMANLIĞI: 74 DEFA ; TEYDEB PANELİSTLİĞİ/DIŞ DANIŞMANLIĞI: 4 DEFA

  Diğer

  Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

 • 2010 - Devam Ediyor TÜBİTAK ARDEB/BİDEB İZLEYİCİLİĞİ/DANIŞMANLIĞI: 9 DEFA

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye