Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE TEXTBOOKS AND CURRICULUM: THE EXAMPLE OF TURKEYAND IRAN

International journal of geography and geography education (Online), sa.42, ss.107-117, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of geography teacher candidates about energy resources: A critical phenomenological approach

Review of International Geographical Education Online, cilt.10, ss.159-170, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Haritalı Musavver Coğrafya-i Umumi (1910) Ders Kitabının İçerik Bakımından İncelenmesi

Journal of Innovative Research in Social Studies, cilt.2, sa.2, ss.17-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LANDSCAPE THEORY IN GEOGRAPHY

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, ss.127-141, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

NÜFUSU YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR CUMHURİYET: ADIGEY

Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), cilt.37, sa.37, ss.152-166, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

A Republic that is Almost Facing Extinction of Population: Adygea

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, sa.37, ss.152-166, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of Environmental Education in Geography

International Journal Of Eurasia Social Sciences, cilt.8, ss.1714-1734, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Brunei’nin Coğrafi Özellikler

Yeni Türkiye, cilt.96, sa.96, ss.143-147, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GEOGRAPHY TEACHERS’ VIEWS ON EFFECTIVE GEOGRAPHY TEACHING

Review of International Geographical Education Online, cilt.7, ss.332-346, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Bahreyn’in Coğrafi Özellikleri

Yeni Türkiye, cilt.97, sa.97, ss.609-612, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Misak-ı Milli Sınırları İçinde Kalan Halep ve Musul’da Ulaşımın Önemi

Yeni Türkiye, cilt.93, sa.93, ss.1086-1092, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE EKOLOJİK BÖLGE KAVRAMININ KULLANIMI

Marmara Coğrafya Dergisi, sa.35, ss.68, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Use of Ecological Region in Geography Teaching

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, ss.68-73, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ekolojik Farkındalığın Arttırılmasında Milli Parkların Rolüne İlişkin Öğrenci Görüşleri

European Journal of Science and Technology, cilt.5, ss.55-61, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of Geography Education in Local Governments

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, sa.34, ss.35-42, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Coğrafya Öğretiminin Yerel Yönetimlerde Kullanımı

Marmara Coğrafya Dergisi, cilt.34, sa.34, ss.35-42, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Ortadoğu Coğrafyasında Turizm

Yeni Türkiye, cilt.82, sa.82, ss.117-125, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COĞRAFYA ÖĞRENMEK NİÇİN ÖNEMLİDİR? LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.19, ss.123-144, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Eğitimdeki İnovasyon İle İlgili Görüşleri

Journal of Turkish Studies, cilt.10, ss.1411, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

UYGULAMA OKULUNDAKİ DENEYİMİN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

The Journal of International Educational Sciences, cilt.2, ss.320, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Marmara Coğrafya Dergisi, cilt.0, ss.69-85, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Bazı Kavramlar Açısından Çevre ve Eğitiminin Değerlendirilmesi

The Journal Academic Social Science, ss.461-471, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaz ve Kış Saati Uygulamasının Türkiye için Değerlendirilmesi

European Journal of Science and Technology, cilt.1, ss.59-68, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Attitudes of the Students of Geography Department toward Renewable Energy Sources

J. Int. Environmental Application Science, cilt.3, sa.9, ss.389-397, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography Teacher Candidates’ Perceptions of Geotourism

Mevlana International Journal of Education, cilt.4, ss.123-140, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BAZI KAVRAMLAR AÇISINDAN ÇEVRE VE EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.7, sa.7, ss.461, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇEVRE VE ÇEVRE EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ YEREL YÖNETİM ETKİSİ

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.2, sa.2, ss.348, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeyleri

International Journal of Social Science Research, cilt.2, ss.15-49, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1913’te Balıkesir Coğrafyası

Milli Mücadele’nin 100. Yılında ”Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir”, 19 - 22 Eylül 2019

MİLLİ MÜCADELEDE BALIKESİR’İN STRATEJİK ÖNEMİ

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA ”KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR” ULUSLARARASISEMPOZYUMU, 19 - 22 Eylül 2019

1913’TE YAYIMLANAN MUFASSAL MEMALİK-İ OSMANİYE COĞRAFYASI KİTABINDA İSTANBUL VİLAYETİNİN SUNUMU

PROCEEDINGS OF II. INTERNATIONAL CONGRESS ON GEOGRAPHICAL EDUCATION(ICGE-2019), 3 - 05 Ekim 2019

1913’TE BALIKESİR COĞRAFYASI

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA ”KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR” ULUSLARARASISEMPOZYUMU, 19 - 22 Eylül 2019

Jeopolitik ve Normatif Yaklaşım

Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Peyzaj ve Güç İlişkileri

Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 3 - 05 Mayıs 2018

Coğrafya Öğretmenlik Alan Bilgisi Sorularının Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

Coğrafya Eğitim Ve Öğretiminde Vatanseverlik Konusunun Yeri

1. ULUSLARARASIEĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

Coğrafya Öğretiminde Öğretmenin Etkililiği

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, cilt.1

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Coğrafya Dersi Öğretim Programına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, cilt.1

Coğrafya Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmaların Yöntem Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 19 - 21 Mayıs 2017

Coğrafya Programlarında Post Disipliner Yaklaşım Eksikliği

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27 - 29 Nisan 2017

Çok Kültürlülük Bağlamında Coğrafya Eğitimi

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27 - 29 Nisan 2017

Milli Parkların Ekolojik Farkındalığın Arttırılmasındaki Rolü

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi-2016, Balıkesir, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

Değişen Gelişme Anlayışı

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 21 - 23 Mayıs 2015

Ekoloji Eğitiminde Yeni Sorun: Ekofobi

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongre, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.595-604

Yerel Yönetimlerin Hizmet Ve Projelerinde Coğrafya ve Coğrafyacıların Yeri

23. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eğitim Fakültesi,Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Kocaeli, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014

Yüzyılın Sorunu Çevre ve Eğitimi

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013

Yerel Yönetimlerin Çevreye Olumlu Katkıları Üsküdar İlçesi Örneği

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Çevre Okuryazarlıklarını Tespite Dönük Nitel Bir Araştırma

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (12-14 Eylül 2012), Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Siyasi Coğrafya

Aktif Yay.-ideal kültür, 2019

Arnavutköy İlçesinin Coğrafi Yapısı, İklim ve Bitki Örtüsü.

Cumhuriyet Döneminde Arnavutköy, Bozlağan Recep, Yılmaz Nail, Editör, Arnavutköy Belediyesi, Kültür Yayınları, İstanbul, ss.68-110, 2014

Coğrafya Öğretiminde Çevre Eğitimi

Modern Yöntem ve Tekniklerle Coğrafya Öğretimi, Hüseyin Kaya, Akif Karatepe, Adem Özder, Editör, Aktif Yayınevi, İstanbul, ss.237-263, 2013