COĞRAFYA ÖĞRENMEK NİÇİN ÖNEMLİDİR? LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI


Kocalar A. O. , Demirkaya H.

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.19, ss.123-144, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 19
  • Basım Tarihi: 2015
  • Doi Numarası: 10.17295/dcd.49497
  • Dergi Adı: Doğu Coğrafya Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.123-144

Özet

Bu araştırma, lise öğrencilerinin coğrafya öğrenmenin önemine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2013-2014 öğretim yılı ikinci döneminde İstanbul’daki bir Fen Lisesi, bir Sosyal Bilimler Lisesi ve bir Anadolu Lisesinde öğrenim gören 139 öğrenci katılmıştır. Araştırmada nitel fenomenolojik araştırma deseni kullanılmıştır. Katılımcıların coğrafya öğrenmenin önemine ilişkin görüşlerini belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, coğrafya öğrenmenin önemine yönelik farklı kategoriler oluşturulmuştur.