Coğrafya Nedir?


Creative Commons License

Kocalar A. O. , Bilgili M.

Liberal Düşünce, sa.99, ss.145-162, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Liberal Düşünce
  • Sayfa Sayıları: ss.145-162

Özet

Bu çalışmada coğrafi disiplinin en temel sorusu olan “coğrafya nedir” sorusu üzerine

odaklanılmıştır. Bu tür bir soruyu elbette her disiplin kendi içerisinde sormakta ve sorgulamaktadır.

Zira disiplinlerin zaman zaman nereye doğru evrildikleri ve bilim yapma

şekilleri üzerine düşünmeleri sıkça rastlanılan bir durumdur. Böylece disiplinler kendi pratiklerine

refleksif bir şekilde yaklaşırken aynı zamanda disiplinlerinin çizdiği yol üzerine

de çıkarımlar yapmaktadırlar. Bu anlayıştan yola çıkarak çalışmamızda “coğrafya nedir”

sorusuyla; coğrafyada yaşanan değişimleri, dönüşümleri, anlayışları ve coğrafyanın diğer

disiplinlerle olan ilişkilerini bu soru üzerinden okumaya çalıştık. Çalışma boyunca

disiplinlerin bilim yapma pratiklerinde tam bağımsız olmadıkları fikrini benimsediğimiz

için, geniş bir şekilde sosyal bilimler felsefesinden, farklı yaklaşımlardan ve diğer disiplinlerden

yararlanma yoluna gidilmiştir. Coğrafya nedir sorusuna yanıtlar ararken bilimsel

alanlarda keskin sınırların ve sınıflandırmaların olmadığına; ilişkiselliğin merkezi konumuna;

disiplinlerarası yaklaşımların önemine daha fazla vurgu yapmaya çalıştık. Çalışmada;

coğrafya tanımında meydan gelen değişiklikler, Beck’in metodolojik milliyetçilik

kavramı, disiplinler arası yaklaşımların gerekliliği, Coğrafyada tarih yazımı konularına

daha ayrıntılı yer verilmiştir. Özellikle disipliner sınırların neden katı olamayacağı üzerine

eleştirel bir yaklaşım getirilmiştir.