Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ENERJİ KAYNAKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: ELEŞTİREL FENOMENOLOJİK BİR YAKLAŞIM

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2019 1913’TE YAYIMLANAN MUFASSAL MEMALİK-İ OSMANİYE COĞRAFYASI KİTABINDA İSTANBUL VİLAYETİNİN SUNUMU

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2019 1913’TE BALIKESİR COĞRAFYASI

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 18

h-indeksi (WOS): 2