Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

THE EFFECTS OF INDIVIDUAL AND THE GROUP STUDY ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ROLE OF EMPHATIC TENDENCY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.44, pp.170-180, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uzaktan Eğitimle Verilen Programlama Dersleri Hakkında Öğrencilerin Görüşleri

The 3nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 10 December 2020

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Araçlarını Kullanma Süreci ve Deneyimlerine İlişkin Görüşleri

The 3nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 10 December 2020

Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları

Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu, Turkey, 1 - 02 December 2018

BÖTE Bölümünde Görev Yapmakta Olan Akademisyenlerin Portfolyo Hakkındaki Görüşleri

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018, pp.57-58

The effects of using digital photographs with Geometer's Sketchpad at 4th Grade

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1956-1960 identifier

Books & Book Chapters

Bilişim Etiği ve Telif Hakları

in: Bilişim Teknolojileri, Serhat Bahadır Kert, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.425-441, 2018

Öğrenci Özellikleri

in: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Özel Öğretim Yöntemleri I II, Doç. Dr. Sami Şahin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.49-69, 2010