Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2002 - 2017 Yrd.Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 1989 - 2002 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Osmanlı Eyalet Teşkilatı

 • Lisans Yazma Eserlerden Örnek Metinler

 • Lisans Şer'iye Sicillerinden Örnek Metinler

 • Yüksek Lisans Tarih Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı

 • Lisans Osmanlı Paleografyası

 • Lisans Yeniçağ Osmanlı Arşiv Vesikaları

 • Lisans Osmanlıca Metin ve Gramer II

 • Lisans Osmanlıca Metin ve Gramer II

 • Doktora Münşeat Mecmuaları

 • Lisans Osmanlı Paleografyası I

 • Lisans Osmanlı Paleografyası I

 • Lisans Osmanlı Eyalet Teşkilatı

 • Lisans Osmanlı Paleografyası II

 • Lisans Osmanlı Eyalet Teşkilatı

 • Yüksek Lisans Osmanlı Tarih Metinlerinin Metodolojik Kullanımı

 • Doktora Osmanlı Sancak Kanunnameleri

 • Lisans Osmanlıca Metin ve Gramer I

 • Lisans Osmanlıca Metin ve Gramer II

 • Lisans Osmanlıca Metin ve Gramer I

 • Lisans Osmanlı Paleografyası

 • Lisans Osmanlı Paleografyası II

 • Yüksek Lisans Osmanlı Tarih Metinlerinin Metodolojik Kullanımı

 • Lisans Osmanlıca Metin ve Gramer I

 • Lisans Osmanlıca Metin ve Gramer I

 • Lisans Yeniçağ Osmanlı Arşiv Vesikaları II

 • Lisans Osmanlı Paleografyası I

 • Yüksek Lisans Osmanlı Tarih Metinlerinin Metodolojik Kullanımı

 • Lisans Osmanlıca Metin ve Gramer II

 • Lisans Osmanlıca Metin ve Gramer I

 • Yüksek Lisans Tarih Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı

 • Lisans Osmanlıca Metin ve Gramer I

 • Lisans Yeniçağ Osmanlı Arşiv Vesikaları I

 • Lisans Osmanlıca Metin ve Gramer I

 • Doktora Münşeat Mecmuaları

 • Lisans Osmanlıca Metin ve Gramer I

 • Lisans Osmanlıca Metin ve Gramer II

Yönetilen Tezler