Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Merkez Bürokrasisinde Sefer Yapılanması ve Karşılaşılan Problemler

Türk Kültürü İncelemeleri, cilt.34, ss.1-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelibolulu Mustafa Âlî nin Bilinmeyen Bir Risâlesi Risâle i Âlî i Âlim Berây ı Kâtib K sım ı Râsim

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (The Journal of Turkish Cultural Studies), cilt.31, ss.1-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı’xxda Sefer Bürokrasisi

XIV. Türk Tarih Kongresi 9-13 Eylül 2002, 9 - 13 Eylül 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Giriş

Vakıat-ı Ruzmerre, Recep Ahıshalı, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, ss.17-38, 2017

Osmanlı Devlet Teşkilatında Reisülküttablık (XVIII. Yüzyıl)

Tarih ve Tabiat Vakfı (Tatav) Yayınları, İstanbul, 2001

“The Institution of The Imperial Council (Divan-i Hümayun)”

The Great Ottoman-Turkish Civilisation III, Kemal Çiçek, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.506-516, 2000

Divan-ı Hümâyûn Teşkilâtı

Osmanlı VI, Teşkilât, Kemal Çiçek,Cem Oğuz, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.24-33, 1999

Ansiklopedide Bölümler

Terakki

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi, ss.479-481, 2011

Tahvil

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi (TDVİA), ss.440-442, 2010

Ruûs

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi (TDVİA), ss.272-273, 2008

Râmî Mehmed Paşa

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi (TDVİA), ss.449-451, 2007

Reisülküttâb

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi (TDVİA), ss.546-549, 2007

Muhzır

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi (TDVİA), ss.85-86, 2006

Katib

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi (TDVİA), ss.53-55, 2002

Diğer Yayınlar