Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Validity and Reliability of Quality of Life Scale of Family Caregivers in Heart Failure Patients.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, cilt.26, sa.1, ss.73-80, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Stress Coping Strategies in Hemodialysis and Kidney Transplant Patients.

Transplantation proceedings, cilt.47, sa.5, ss.1392-7, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Do Turkish nursing and midwifery students teach breast self-examination to their relatives?

Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, cilt.12, ss.111-5, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Do Turkish Nursing and Midwifery Students Teach Breast Self-Examination to Their Relatives?

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.11, ss.1569-1573, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Historical development and current status of emergency nursing in Turkey

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.15, ss.413-415, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesinde güncel yaklaşımlar

Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.72-82, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cerrahi Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Algıları ve Bakımdan Memnuniyetleri

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.329-336, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examination of Sexual Quality of Life and Dyadic Adjustment among Women with Mastectomy

European Journal of Breast Health, cilt.16, sa.1, ss.48-54, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Çocuk hastalarda düşme riskinin değerlendirmesinde Humpty Dumpty ve Buçh ölçeklerinin karşılaştırılması

İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.204-210, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Participation of First-Degree Relatives of Women with Breast Cancer in Screening Programs

Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, cilt.9, sa.2, ss.48-57, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Cerrahi kliniklerde yatan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetinin incelenmesi

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.155-163, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cerrahide diyabet yönetimi

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt.10, sa.2, ss.30-33, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Böbrek transplantasyonu sonrası üriner sistem enfeksiyonları ve hemşirelik bakımı.

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Nefroloji Hemşireliği Dergisi , cilt.2, ss.71-76, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lumbar disk cerrahisi sonrası rehabilitasyon ve hemşirenin rolü

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.63-71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Psychosocial health level and quality of sexual life in woment with fibrocystic breast disease

International Journal of Womens Health and Wellness, cilt.4, sa.1, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin triyaj bilgilerinin ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.1-12, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Nutritional habits and heart health of university students

International Journal of Human Sciences, cilt.14, sa.4, ss.3606-3614, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nöro onkoloji hemşiresinin rolleri

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.959-966, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Estetik cerrahi hastalarında beden imajı, işlevsel olmayan tutumlar ve depresyon

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi , cilt.22, ss.108-113, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Enteral beslenme: Bakımda güncel yaklaşımlar

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.116-122, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Enteral Beslenme: Bakimda Güncel Yaklaşımlar

Anadolu Hemşirelik veSağlık Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.116-122, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoskopik cerrahi işlem sonrası bulantı ve kusmanın azaltılmasında otojenik gevşeme ile yavaş ve ritmik solunumun etkisi

Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.106-115, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bütüncül yaklaşım: Yoğun bakımda hastası olan aile üyeleri

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , cilt.13, sa.1, ss.1-5, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yetişkin travma hastalarında ağrı şiddeti ve analjezi yaklaşımları

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, cilt.20, ss.13-18, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Kadınlarda meme kanseri risk düzeyi

Meme Sağlığı Dergisi, cilt.3, ss.63-68, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Intravenöz (IV) kataterlerin damardan çıkarılma nedenleri

Hemşirelik Forumu, cilt.5, sa.2, ss.22-26, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eş zamanlı böbrek-pankreas transplantasyonu: hasta sorunları ve hemşirelik bakımı

Hemşirelik Forumu, cilt.3, sa.2, ss.34-43, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acilde kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu

Hemşirelik Forumu, cilt.2, ss.162-169, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik müfredatının temellendiği kavramlar

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi , cilt.2, sa.1, ss.1-6, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Organ transplantasyonu ve hemşirelik bakımı

Hemşirelik Forumu, cilt.1, sa.4, ss.178-182, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoskopik kolesistektomide ortaya çıkan komplikasyonların önlenmesi ve hemşirenin rolü

Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi , cilt.4, sa.3, ss.151-154, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cerrahi Ekibin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’ne İlişkin Tutum ve Görüşleri

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.700-701

Cerrahi duman: Ameliyathane çalışanlarına etkileri ve alınan önlemlerin incelenmesi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.692-693

Çevresel Enfeksiyon Kontrolü ve CDC 2017 Güncellemeleri.

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Şubat 2019, ss.255-286

Ventilatör ilişkili pnomöniyi önlemede güncel yaklaşımlar

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Şubat 2019, ss.605-607

Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesinde güncel yaklaşımlar.

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Şubat 2019, ss.368-376

Ameliyathanede ekip çalışması: hekim ve hemşirelerin tutumları.

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Şubat 2019, ss.311-312

Cerrahi hastaların hemşirelik bakım kalitesi algısı: bakımdan memnuniyet ilişkisi.

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Şubat 2019, ss.334-335

Cerrahi hastasının perioperatif beslenme yönetiminde kanıta dayalı rehber önerileri.

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Şubat 2019, ss.542-544

Apendektomiye bağlı bridektomi sonrası gelişen enteroatmosferik fistülün yönetimi

XVII Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Nisan 2019, ss.215

Cerrahi Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Algısı: Bakımdan Memnuniyet İle İlişkisi’

ULUSLARARASI CERRAHİ AMELİYATHANE, STERİLİZASYON VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 Şubat 2019

Teamwork in Operating Room: Attitudes of Physicians and Nurses

ULUSLARARASI CERRAHİ AMELİYATHANE, STERİLİZASYON VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 Şubat 2019

Hypothermia Updated Guidelines and Care

Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.1-3

Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin triyaj bilgisi.

4. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018

kronik yara iyileşmesinde bal etkili mi?

2. Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.724

Perception of patient safety culture in surgical nurses’

8th EORNA Congress The Colossus of Perioprative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.46-54

Surgery patients’ satisfaction levels from the nursing-care services

8th EORNA Congress The Colossus of Perioprative Nursing , Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.203

Comparison of pain intensity scale preferences among postoperative adult patients in Turkey.

8th EORNA Congress The Colossus of Perioperative Nursing , Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.258-259

Perceptions of Patient Safety Culture in Surgical Nurses’xx Introduction and Purpose

8th Congress EORNA The Colossus of Perioperative Nursing, Rhode-Island, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Mayıs 2017

Burnout in operating room nurses and the effect of perceived social support

8th congress EORNA the colossus of perioperative nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.417

The perception of people admitting to health centers about violence against healthcare staff

5the International Conference on Violence in the Health Sector, DABLİN, İrlanda, 26 - 28 Ekim 2016

The perception of people admitted to health centers about violence against healthcare staff

5th International Conference on Violence in the Health Sector, Dablin, İrlanda, 26 - 28 Ekim 2016

Perceptions of healthcare students related to violence against healthcare staff in Turkey

5th International Conference on Violence in the Health Sector, DABLİN, İrlanda, 26 - 28 Ekim 2016

The perceptions of healthcare students related to violence against healthcare staff in Turkey

5th International Conference on Violence in the Health sector, Dablin, İrlanda, 26 - 28 Ekim 2016

Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerde tükenmişlik

15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

Nutritional habits and heart health of the üniversity students

European Cardiovascular Nursing, Londrina, İngiltere, 12 - 14 Nisan 2016, ss.84 identifier identifier identifier

Postoperatively acquired pressure ulcer in cardiovascular surgery

7th EORNA Congress, Roma, İtalya, 7 - 10 Mayıs 2015, ss.48-50

Kanser hastalarında bakım vericilerin bakım verme yükleri

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı, s.29, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Kritik hastanın acil servisten hastane içi nakli sırasında gelişen sorunların değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013 Mezunlarının Diploma Töreni ve 14. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri , İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2014, ss.1

Karaciğer nakli olmuş ve aday hastalarda çok boyutlu algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma biçimleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.206-207

Böbrek nakli ve hemodiyaliz uygulanan hastaların stresle başa çıkma biçimleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.68-69

Karaciğer nakli ve aday hastalarda hastalık algısının anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi ilişkisi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.84

Acil birimlerde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyi

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.70

Perception of patients towards nurse caring behaviors in emergency department

1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014, ss.16-17

Sağlık bilimleri öğrencilerinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bakış açısı

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.57

Postoperative delirium in old patients with open heart surgery

1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014, ss.52-53

The effect of Patients’ personal characteristics to the postoperative pain perception

1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014, ss.51-52

The study validity and reliability of functional assessment of cancer therapy-brain questionnaire for Turkish society

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013 Mezunlarının Diploma Töreni ve 14. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2014, ss.27

Dördüncü kuşak kuarterner amonyum bileşiği ve %0,2 perasetik asit içerikli dezenfektanların gastroendoskop dezenfeksiyonundaki etkinliğinin değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012 Mezunlarının Diploma Töreni ve 13. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri, İstanbul, Türkiye, 15 Kasım 2013, ss.1

Hastaların bireysel özelliklerinin postoperatif ağrı algısına etkisi

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012 Mezunlarının Diploma Töreni ve 13. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri, İstanbul, Türkiye, 15 Kasım 2013, ss.2

Opinions of the cardiac patients related to cardiopulmonary resuscitation

24th International Nursing Research Congress, Praha, Çek Cumhuriyeti, 22 - 26 Temmuz 2013

Knowledge of domestic violence in emergency medical technicians

15th International Nursing Research Conference , Madrid, İspanya, 25 Kasım 2011, ss.329-330

Klorheksidin glukonat gargara ve sodyum bikarbonatla yapılan ağız bakımlarının ventilatörle ilişkili pnömoniye etkilerinin karşılaştırılması

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2008-2009 Mezunları Diploma Töreni ile 10. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri, İstanbul, Türkiye, 17 Kasım 2011

Böbrek nakli sonrası hastaların anksiyete, depresyon düzeyleri ve başa çıkma tutumları

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi , İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2011, ss.386-387

Cerrahi girişim sonrası bakım öncelikleri

11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2011, ss.74-75

Ameliyat olacak/olan hasta yakınlarının anksiyete düzeyleri ve stresle başa çıkma tutumları.

10 Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Bildiri Kitabı, Gaziantep, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2011, ss.350

Ameliyat olacak/olan hasta yakınlarının anksiyete düzeyleri ve stresle başa çıkma tutumları

10 Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 13 Nisan 2011, ss.350-351

Ameliyat öncesi gerçek açlık süresi ve hastanın iyilik haline etkisi

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010, ss.28

Ameliyat öncesi gerçek açlık süresi ve hastanın iyilik hakine etkisi

17. Ulusal Cerrahi Kongresi Program Kitabı, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010, ss.28

Phychological problems in burn patients

10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery Book of Abstracts, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Mayıs 2009, ss.66

Kolorektal kanserlerde tanı yöntemleri

XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2009, ss.113-118

Resusitasyon sırasında aile bulunmalı mı?

V. Ulusal Travma ve Acil Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2005, ss.339

Causes and conclusion of traumatic amputations

6th European Congress of Trauma and Emergency Surgery , Rotterdam, Hollanda, 22 - 25 Eylül 2004, ss.119

Sağlık hizmetlerinde robotların kullanımına üniversite penceresinden bakış

2 Uluslar Arası – 9 Ulusal Hemşirelik Kongresi , Antalya, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2003, ss.84

Cerrahi hemşirelerine uygulanan hizmet içi eğitim programlarının incelenmesi

Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi , Ankara, Türkiye, 07 Mayıs 1998, ss.89-94

Cerrahi hastasında preanestetik değerlendirmenin anestezi seçimine etkisi

I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu (Uluslararası Katkıyla) , İzmir, Türkiye, 16 Eylül 1996, ss.265-268

Acil ünitelerde çalışan hemşirelerin acil bakıma yönelik bilgi düzeylerinin saptanması

Ulusal Cerrahi Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 1996, ss.124

İstanbul ili acil ünitelerinde tetanoz aşı ve serum uygulamaları

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Mayıs 1996, ss.128

Stoma uygulanan hastalara ameliyat öncesi ve sonrası dönemde verilen hemşirelik bakımının değerlendirilmesi

I. Ulusal Stoma Bakım Hemşireliği Sempozyumu (Uluslararası Katkıyla), İstanbul, Türkiye, 09 Kasım 1995, ss.20

Stomalı hastanın cinsel sorunları ve bu sorunlara yönelik hemşirelik yaklaşımları

I. Ulusal Stoma Bakım Hemşireliği Sempozyumu (Uluslararası Katkıyla) , İstanbul, Türkiye, 03 Kasım 1995, ss.34-36

Stomalı hastaların yaşam kalitesinin arttırılmasında hemşirenin rolü

VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Eylül 1995, ss.1-2

Laparoskopik kolesistektomide ortaya çıkan komplikasyonların önlenmesi ve hemşirenin rolü

II. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Haziran 1995

Kitap & Kitap Bölümleri

Ameliyat olmaya geldim enfeksiyon değil: Perioperatif enfeksiyonları önlemede kanıta dayalı uygulamalar.

Perioperatif Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar, Gürsoy A., Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.50-57, 2020

Ameliyathanede Hasta Güvenliği

Adan Zye Ameliyathane, Gökhan Tolga Adaş,Banu Katran, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.405-421, 2019

Ameliyat sonrası yara iyileşmesi komplikasyonları ve hemşirelik bakımı.

Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Özel, Ümmü Yıldız Fındık, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.37-42, 2019

Aile içi şiddet

Adli Hemşirelik, Ersi Abacı Kalfoğlu, Ali Şefik Köprülü, Nurcan Hamzaoğlu, Editör, Akademisyen Kitapevi AŞ, Ankara, ss.84-107, 2019

Perceptions of healthcare students related to violence against healthcare staff in Turkey.

Violence in the Health Sector, Ian Needham, Kevin McKenna, Odile Frank, Nico Oud, Editör, KAVANAH, Dublin, ss.81-84, 2016

The perception of people admitting to health centers about violence against healthcare staff.

Violence in the Health Sector, Ian Needham, Kevin McKenna, Odile Frank, Nico Oud, Editör, KAVANAH, Dublin, ss.89-93, 2016

Perception of patients towards nurse caring behaviors in emergency department

A Current Perspective on Health Sciences, Kaptanoğlu AY, Editör, Rotipo, ss.381-390, 2014

Postoperative delirium in old patients with open heart surgery

A Current Perspective on Health Sciences, KAPTANOĞLU AY, Editör, Ropito, ss.391-400, 2014

Hasta Monitorizasyon Sistemleri

Sağlık Hizmetlerinde Bilişim Teknolojisinin Uygulama Alanları, Deniz Şelimen,Gonca Mumcu, Editör, Bedir Yayınları, Ankara, ss.71-85, 2011

Yaşlılıkta Travmalar ve Hemşirelik Bakımı

Geriatrik Hasta ve Hemşirelik Bakımı, Ümmü Yıldız Fındız,Özgül Erol, Editör, Varyos Yayıncılık, Ankara, ss.162-165, 2010

Pelvis Travmaları

Hemşire, Tekniker ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı, Deniz Şelimen,Ayhan Özşahin,Aysel Gürkan,Korhan Taviloğlu, Editör, Yedikubbe Yayınları, Ankara, ss.109-120, 2008

Yaşlılarda Travma

Hemşire, Tekniker ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı, Deniz Şelimen,Ayhan Özşahin,Aysel Gürkan,Korhan Taviloğlu, Editör, Yedikubbe Yayınları, Ankara, ss.203-212, 2008

Ağrıda Kullanılan Analjeziklerin Uygun Veriliş Yolları

Ağrı Doğası ve Kontrolü, Fatma Eti Aslan, Editör, Yeni Avrasya Yayıncılık, İstanbul, ss.112-127, 2006

Diğer Yayınlar