Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2005 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1995 - 1998 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1982 - 1986 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Doktora

  Laparoskopik Cerrahi İşlem Sonrası Bulantı ve Kusmanın Azaltılmasında Otojenik Gevşeme ile Yavaş ve Ritmik Solunumun Etkisi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Dr)

 • 1998 Yüksek Lisans

  İstanbul İli Genel Cerrahi Kliniklerinde Kan ve Kan Ürünlerinin Kan Bankasından Alınması, Saklanması, Kullanılması ve Yeniden Değerlendirilmesi ile İlgili Uygulamaların Saptanması

  Marmara Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı

 • 1991 Yüksek Lisans

  Hastanelerde Genel ve Tıbbi Komitelerin İşlevleri ve Hastane Yönetimine Katkıları

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2020Lisansüstü Danışmanlık Çalıştayı

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2019Orpheus Workshop on PhD Supervision in Biomedicine and Health Sciences

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Marmara University Institude of Health Sciences

 • 2019Uluslararası Cerrahi, Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği & Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Derneği

 • 2018Union of Trace Univesities 2nd International Health Sciences Congress

  Sağlık ve Tıp , Namık Kemal Üniversitesi

 • 2018Ölçme ve Değerlendirme

  Ölçme ve Değerlendirme , Marmara Üniversitesi

 • 20185th World Conference on Health Sciences

  Sağlık ve Tıp , Academic World Education and Research Centre

 • 2018Internatıonal Congress on Nursing

  Sağlık ve Tıp , Academic World Education and Research Centre

 • 201816. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Cerrahi Derneği

 • 201821. Ulusal Cerrahi Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Cerrahi Derneği

 • 20178th EORNA The Colossus of Perioperative Nursing

  Sağlık ve Tıp , European Operating Room Nurses Associaton

 • 2016M.Ü. ARDEB 1000 Projesi Fen, Sağlık ve Mühendislik Bilimleri alanlarına Yönelik Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2016Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi: Öğrencilikten Profesyonelliğe Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2016Değişimin Yüzü Hemşirenin Gücü Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

 • 201615. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Cerrahi Derneği

 • 2016Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Nöroşirürji Derneği

 • 20157th EORNA Congress

  Sağlık ve Tıp , European Operating Room Nurses Association

 • 2014International Istanbul Breast Cancer Conference

  Sağlık ve Tıp , Senatürk & EUROMA

 • 201414. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Cerrahi Derneği

 • 2013Meme Sağlığı Hemşireliği Programı

  Sağlık ve Tıp , Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2013Certificate of Accreditatıon

  Sağlık ve Tıp , SENATURK, EURAMA, EAoS ve MÜSEM

 • 2013Avrupa Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Günü

  Sağlık ve Tıp , Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği

 • 2012Araştırma Tekniklerine Giriş ve Biyoistatistik Kursu

  Sağlık ve Tıp , Marmara Üniversitesi

 • 2012Klinik Araştırma Metodları Kursu

  Sağlık ve Tıp , Marmara Üniversitesi

 • 2011Stoma, Bakımı ve Komplikasyonları

  Sağlık ve Tıp , Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • 201115th International Nursing Research Conference

  Sağlık ve Tıp , Investen isciii

 • 20118. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

 • 20117. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği

 • 2011I. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk HPB

 • 20099. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği

 • 20096. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği

 • 2009Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Kurultayı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • 2008How to Write an Article

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 200816. Ulusal Cerrahi Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Cerrahi Derneği

 • 2008II. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 20074. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakımlar Derneği, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 20078. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

 • 20071st Joint Congress European Association for Trauma and Emergency Surgery

  Sağlık ve Tıp , EATES & ETS

 • 2007HTT-Travma ve Resüsitasyon 1. Eğitmen Kursu

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı

 • 2006Ulusal Cerrahi Kongresi 2006

  Sağlık ve Tıp , Türk Cerrahi Derneği

 • 20062020’ye Doğru Hemşireliğin Vizyonu ve Misyonu

  Sağlık ve Tıp , Kasınpaşa Asker Hastanesi

 • 2005Dezenfektan ve Yara Bakımında Güncel Uygulamalar Seminer I

  Sağlık ve Tıp , ABEM Kimya, Marmara Üniversitesi & ACTO

 • 2005Hastanelerde Olağanüstü Durum Yönetimi Kursu

  Güvenlik , SANERK & VKV Amerikan Hastanesi

 • 2005II. Ulusal/Uluslararası T.S.K. Hemşirelik Kongresi

  Sağlık ve Tıp , TSK Sağlık Komutanlığı Kasımpaşa Deniz Hastanesi

 • 2005New Technological Deveepments in Health Care 1st International Symposium

  Sağlık ve Tıp , Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

 • 2004İnsan İlişkileri ve İletişim İlkeleri Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Kasımğaşa Deniz Hastanesi

 • 2004Yoğun Bakım Hemşireliğinde Son Gelişmeler Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Gölcük Deniz Hastanesi

 • 2003Inguinal Hernilerde Videoendoskopinin Yeri

  Sağlık ve Tıp , Kasımpaşa Deniz Hastanesi

 • 2003Atılganlık Baceri Eğitimi

  Mesleki Kurs , Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

 • 20025th European Congress of Trauma and Emergency Surgery

  Sağlık ve Tıp , Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Deneği & EATES

 • 2001III. National-I. International Operatıng Room Nursing Congress

  Sağlık ve Tıp , Ameliyathane Hemşireleri Derneği

 • 2001II. Hastane İnfeksiyonlarının Kontrolü

  Sağlık ve Tıp , Bilmedya

 • 2000Hastane İnfeksiyonlarının Kontrolünde Ameliyathane, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Eğitimin Önemi Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Modern Hastane Yönetimi Dergisi

 • 1999VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

 • 1998Modern Öğretim Yöntemleri Semineri

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 1998I. Ulusal Evde Bakım Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Marmara Üniveristesi

 • 1998Ulusal Cerrahi Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Cerrahi Derneği

 • 1998Araştırma Yöntemleri ve İstatistik

  Diğer , Marmara Üniversitesi

 • 19972. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

 • 1996Hemşirelikte Araştırma Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Amerikan Hastanesi & Sanerk, Methodis

 • 1996Ulusal Cerrahi Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Cerrahi Derneği

 • 1995Stoma Bakım Hemşireliği

  Sağlık ve Tıp , Marmara Üniversitesi & Convatec

 • 1995II. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği

 • 1993Stoma Care Training

  Sağlık ve Tıp , Convatec

 • 1992Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetim

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi

 • 1989Hemşirelik Yönetimi Semineri

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi

 • 1987İstanbul Üniversitesi Cerahpaşa Tıp Fakültesi Hizmet İçi Eğitim Sertifikası

  Diğer , İstanbul Üniversitesi

 • 1987Onkoloji Hemşireliği Kursu

  Sağlık ve Tıp , Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı & UICC

 • 1987Hemşirelikte Kayıt Sistemi

  Sağlık ve Tıp , Türk Hemşireler Derneği