Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesinde güncel yaklaşımlar


Creative Commons License

Koca R., Gürkan A.

Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.72-82, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.72-82

Özet

Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonları en sık görülen sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlardan biridir. Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonları hastanede kalış süresini, morbidite ve mortaliteyi arttırmakta ve gereksiz antibiyotik kullanımına neden olarak maddi kayıplara neden olmaktadır. Klinik rehberlerde kanıta dayalı uygulamalar ile kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının yaklaşık %17-69'unun, her yıl kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonları ile ilişkili 380.000 enfeksiyonun ve 9.000 ölümün önlenebileceği bildirilmektedir. Rehberlerin ortak önerileri; kateterin gerekliliğinin değerlendirilmesi, aseptik tekniklere uyum, el hijyeni, kateter bakımı, kapalı drenaj sisteminin sürdürülmesi, drenaj torbalarının seviyesinin ayarlanması ve mümkün olan en kısa sürede çıkarılması yönündedir. Bununla birlikte literatürde hasta bakımında aktif rolleri olan hemşirelerin kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarını önleme konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları yer almaktadır. Bu kapsamda Akut Bakım Hastanelerinde Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi Stratejileri: 2014 Güncellemesi’nde özellikle sağlık çalışanlarının eğitimi ve yeterliliğini değerlendirme konularına yer verilmiştir. Bu derleme, kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda hemşirelere güncel bilgiler sağlamayı ve bu bilgileri uygulamalarında kullanmalarını amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, güncel yaklaşımlar, kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonları.

Catheter-associated urinary tract infections are one of the most frequently observed types of healthcare-associated infections. Catheter-associated urinary tract infections increase the duration of hospital stay, morbidity and mortality rates, and lead to financial losses causing unnecessary use of antibiotics. It is reported in clinical guidelines that an estimated 17-69% of catheter-associated urinary tract infections cases are preventable through evidence-based practices and 380,000 infections and 9000 deaths associated with catheter-associated urinary tract infections can be prevented yearly. Common recommendations of guidelines include assessing the necessity of catheters, complying with aseptic techniques, hand hygiene, catheter maintenance, maintaining a closed drainage system, the level of drainage bags and removing bags as soon as possible. However, according to the literature, nurses who have an active role in patient care do not have adequate knowledge as to the prevention of catheterassociated urinary tract infections. Within this scope, issues about assessing the training and competency of healthcare workers are particularly addressed in the Compendium of Strategies to Prevent Healthcare-Associated Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update. This review study aims to provide nurses with up-to-date information towards the prevention of catheter-associated urinary tract infections and enable them to use this information in their practices.

Key words: Nursing, updated approaches, catheter-associated urinary tract infections.