Dr.Öğr.Üyesi

ZAFER İÇER


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı

Biyografi

Zafer İçer lisans derecesini 2008 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, yüksek lisans derecesini “Türk Ceza Hukukunda Tüzel Kişiler” isimli çalışması ile 2011 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden almıştır. Doktora sırası yurtdışı bilimsel araştırmalarını TÜBİTAK desteği ile Ağustos 2014 – Temmuz 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover şehrinde bulunan Leibniz Üniversitesi ve Bochum şehrinde bulunan Ruhr Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında “Hazırlık Hareketleri ile İcra Hareketlerinin Birbirinden Ayrılması Meselesi” isimli çalışması ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında doktora derecesini almıştır. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında görev yapmakta olan Zafer İçer’in, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

 

Eğitim Bilgileri

2011 - 2017

2011 - 2017

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye

2009 - 2011

2009 - 2011

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Suça Teşebbüste Hazırlık Hareketleri İle İcra Hareketlerinin Birbirinden Ayrılması Meselesi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2011

2011

Yüksek Lisans

Türk Ceza Hukukunda Tüzel Kişiler

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2009 - 2018

2009 - 2018

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Yönetimsel Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Basit Yargılama Usulu (CMK m.251, 252)

İÇER Z.

FASİKÜL, sa.125, ss.6-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

İntihara Yönlendirme Suçu (TCK m.84)

İçer Z.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.295-347, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Öngörülen Sürede İlgili Mercilere Teslim Olmaması Suçları (TCK m.292, 293 CGTİK m.97/1, 105/A-8, 58/3)

GÖKCEN A. , İÇER Z.

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The Concept of “Good Faith” in Criminal Law

YAŞAR Y. , İÇER Z.

Ceza Hukuku ve Kriminoloji, cilt.7, sa.2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme Suçu (TCK m.190/2)

YAŞAR Y. , İÇER Z. , Yazıcılar T. T.

ISTANBUL HUKUK MECMUASI, cilt.76, ss.691-724, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Tutuklu ve Hükümlülerin Takası ve İadesi

YAŞAR Y. , İÇER Z.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.25, sa.2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Teşebbüs Sorunu Üzerine Bir İnceleme

İÇER Z. , Yücel Y.

Vergi Raporu, ss.28-46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacının Özellikleri ve Uyması Gereken Etik İlkeler

İÇER Z.

Legal Hukuk Dergisi, cilt.16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunda Etkin Pişmanlık (TCK.m.110)

İÇER Z.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.23, sa.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Şirket Yönetimi İçin Kayyum Tayini (CMK.m.133)

İÇER Z.

İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ DERGİSİ, ss.20-25, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

YENİDÜNYA A. C. , İÇER Z.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.797-828, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık

YENİDÜNYA A. C. , İÇER Z.

FASİKÜL DERGİSİ, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Yalan Tanıklık Suçu (TCK.m.272)

İÇER Z.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.18, ss.179-226, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Nörokriminolojik Açıdan İrade Özgürlüğü ve Ceza Sorumluluğu

İÇER Z.

Nörobilim, Hukuk, Psikoloji ve Ötesi, 7 - 08 Ekim 2020

2020

2020

Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması Suçu (TCK m.292)

İÇER Z.

15. Türk Ceza Hukuku Günleri-Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı-Türk Ceza Kanunu Reformunun 15. Yılı, Türkiye, 31 Mayıs - 01 Haziran 2020

2020

2020

Basit Yargılama Usulü

İÇER Z.

Yargı Reformu Bağlamında Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü, Türkiye, 05 Mart 2020

2019

2019

Yapay Zeka ve Ceza Hukuku

İÇER Z.

Yapay Zeka ve Hukuk, Türkiye, 18 Aralık 2019

2019

2019

Tutuklamaya İlişkin Düzenlemeler

İÇER Z.

Yargı Reformu Çerçevesinde Ceza Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Türkiye, 11 Aralık 2019

2019

2019

Kadınların Ceza Hukuku Bakımından Korunması

İÇER Z.

Dünden Bugüne Kadın Hakları, Türkiye, 05 Aralık 2019

2019

2019

Yapay Zeka Destekli Nörohukuk Sisteminde Suç ve Cezaya Yaklaşım

İÇER Z.

XI. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, 5 - 07 Aralık 2019

2019

2019

Yapay Zekanın Ceza Muhakemesindeki Rolü ve Geleceği

İÇER Z. , BULUZ B.

9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 22 Kasım - 28 Aralık 2019

2019

2019

Uluslararası Suçlar Bağlamında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçları

İÇER Z.

Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar, Türkiye, 05 Kasım 2019

2019

2019

Vergi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisinin Değerlendirilmesi

İÇER Z. , Yücel Y.

5. Türk-Kore Ceza Hukuku Günleri Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, 23 - 24 Eylül 2019

2019

2019

Nefret ve Ayrımcılık Suçu (TCK m.122)

İçer Z.

Engelli Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 Haziran 2019

2019

2019

Cinsel Suç Mağdurlarının Hakları ve Koruyucu Düzenlemeler

İÇER Z.

14. Türk Ceza Hukuku Günleri (Prof. Dr. İbrahim Dülger’xxin Anısına), Türkiye, 14 - 16 Haziran 2019

2019

2019

Engellilerin Ceza Hukuku Bakımından Korunması

İçer Z.

Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Engelli Hakları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 Mayıs 2019

2019

2019

Yeni Bir Terminoloji: Nörohukuk

İÇER Z.

Nörohukuk: Beyin ve Adalet Üzerine, Sakarya, Türkiye, 26 Nisan 2019

2019

2019

Hasta Üzerinde Tedavi Amaçlı Deneme Suçu (TCK m.90/4)

İçer Z.

Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar No:1-Sorumluluk, İstanbul, Türkiye, 23 Ocak 2019

2018

2018

6769 Sayılı Kanunun Marka Suçlarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve Uygulamadaki Sorunlar

İÇER Z.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Bir Yıllık Uygulaması, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan 2018

2017

2017

Örgüt Suçlarında Etkin Pişmanlık (TCK.m.221)

İçer Z.

7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Türkiye, 3 - 09 Kasım 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

İş Hukukunda Engellilik Temelinde Ayırımcılık

ÜNAL C. , YILDIRIM T. , ŞİRİN T. , DOĞRUSÖZ KOŞUT H. , KARAMAN M. H. , İÇER Z.

Engelli Hakları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Sağlam İpek Karaman Coşgun Özlem, Editör, Seçkin, ss.81-98, 2019

2018

2018

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

İçer Z.

Malvarlığına Karşı Suçlar, Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Editör, Adalet Yayınevi, Ankara, ss.165-187, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi

Yardımcı Editör

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

Editörler Kurulu Üyesi

2011 - 2013

2011 - 2013

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2020

Aralık 2020

CEZA HUKUKU DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

İSTANBUL HUKUK MECMUASI

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

LEGAL HUKUK DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Konuşmalar

Nisan 2021

Nisan 2021

Sağlık Hukukunda Yapay Zeka ve Cezai Sorumluluk

Konferans

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2021

Nisan 2021

Meşru Müdafaa

Konferans

Selçuk Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2021

Nisan 2021

Yapay Zeka ve Hukuk

Konferans

Hacettepe Üniversitesi-Türkiye

Ağustos 2020

Ağustos 2020

Ceza Hukuku Alanında Yapay Zeka

Konferans

İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2020

Nisan 2020

Nörohukuk Perspektifinden Suç ve Beyin İlişkisi

Konferans

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Türkiye

Mart 2020

Mart 2020

Yargı Reformu Bağlamında Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü

Konferans

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

Yapay Zeka ve Hukuk

Konferans

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

Yargı Reformu Çerçevesinde Ceza Hukukundaki Güncel Gelişmeler

Konferans

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar

Konferans

Yakın Doğu Üniversitesi-Kıbrıs (Kktc)

Nisan 2019

Nisan 2019

Nörohukuk: Beyin ve Adalet Üzerine

Konferans

Sakarya Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2018

Nisan 2018

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Bir Yıllık Uygulaması

Konferans

İstanbul Barosu-Türkiye

Burslar

2014 - 2015

2014 - 2015

Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

TÜBİTAK