Asst. Prof.

ZAFER İÇER


Faculty of Law

Public Law

Department of Criminal and Criminal Procedure Law

Biography

Zafer İçer received his bachelor degree from Marmara University Faculty of Law in 2008 and his master degree from Marmara University Institute of Social Sciences in 2011 with the title of "Legal Persons in Turkish Criminal Law". His doctoral studies were carried out at the Leibniz University in Hannover, Germany, and at the Ruhr University in Bochum, Germany, between August 2014 and July 2015 with the support of TUBITAK for international scientific research. In 2017, he received his PhD degree on the field of Public Law with the title of "Separation of Preparatory Acts and Execution Acts" from Marmara University Social Sciences Institute. Zafer İçer, who is still working at Marmara University Faculty of Law's Criminal and Criminal Procedure Law Department, has been working on criminal and criminal procedure law.

Education Information

2011 - 2017

2011 - 2017

Doctorate

Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Public Law, Turkey

2009 - 2011

2009 - 2011

Postgraduate

Marmara University, Faculty of Law, Public Law, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Marmara University, Faculty of Law, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Suça Teşebbüste Hazırlık Hareketleri İle İcra Hareketlerinin Birbirinden Ayrılması Meselesi

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2011

2011

Postgraduate

Türk Ceza Hukukunda Tüzel Kişiler

Marmara University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

German

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Marmara University, Faculty Of Law, Public Law

2009 - 2018

2009 - 2018

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Law, Public Law

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Vice Dean

Marmara University, Faculty Of Law, Public Law

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Basit Yargılama Usulü (CMK m.251, 252)

İçer Z.

FASİKÜL, no.125, pp.6-15, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

İntihara Yönlendirme Suçu (TCK m.84)

İçer Z.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.295-347, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2020

2020

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Öngörülen Sürede İlgili Mercilere Teslim Olmaması Suçları (TCK m.292, 293 CGTİK m.97/1, 105/A-8, 58/3)

GÖKCEN A. , İÇER Z.

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.16, 2020 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

The Concept of “Good Faith” in Criminal Law

Yaşar Y. , İçer Z.

Ceza Hukuku ve Kriminoloji, vol.7, no.2, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme Suçu (TCK m.190/2)

Yaşar Y. , İçer Z. , Yazıcılar T. T.

ISTANBUL HUKUK MECMUASI, vol.76, no.2, pp.691-724, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

Tutuklu ve Hükümlülerin Takası ve İadesi

Yaşar Y. , İçer Z.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.2, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Teşebbüs Sorunu Üzerine Bir İnceleme

İÇER Z. , Yücel Y.

Vergi Raporu, pp.28-46, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacının Özellikleri ve Uyması Gereken Etik İlkeler

İÇER Z.

Legal Hukuk Dergisi, vol.16, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunda Etkin Pişmanlık (TCK.m.110)

İçer Z.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.23, no.3, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2014

2014

Şirket Yönetimi İçin Kayyum Tayini (CMK.m.133)

İÇER Z.

İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ DERGİSİ, pp.20-25, 2014 (National Non-Refereed Journal)

2013

2013

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

YENİDÜNYA A. C. , İÇER Z.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.19, pp.797-828, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık

YENİDÜNYA A. C. , İÇER Z.

FASİKÜL DERGİSİ, 2013 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Yalan Tanıklık Suçu (TCK.m.272)

İÇER Z.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.18, pp.179-226, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Tıp Hukukunda Yapay Zeka ve Cezai Sorumluluk

İÇER Z.

V. ULUSLARARASI TIP HUKUKU KONGRESİ, İzmir, Turkey, 27 August 2021

2021

2021

Kripto Para Dolandırıcılığı

İÇER Z.

16. Türk Ceza Hukuku Günleri-Suç Politikasının Temel İlkeleri Bağlamında Malvarlığı Değerlerinin, Ekonomik Düzen ve Faaliyetlerin Ceza Hukuku Aracılığıyla Korunması-İstinaf ve Temyize İlişkin Güncel Sorunlar, İstanbul, Turkey, 01 June 2021

2021

2021

Vergi Suçlarının Tespiti ve Muhakemesinde Elektronik Denetim ve Uygulamaları ve Etkileri

İÇER Z. , Yücel Y., Atak O.

Dijitalleşme Sürecinin Türk Vergi Sistemine Etkileri, Bursa, Turkey, 22 May 2021

2019

2019

EVALUATION OF THE EFFECT OF TAX AND CRIMINAL COURTS’s DECISIONS TO EACH OTHER

İÇER Z. , Yücel Y.

5. Türk – Kore Ceza Hukuku GünleriKarşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, 23 - 24 September 2019

2020

2020

Nörokriminolojik Açıdan İrade Özgürlüğü ve Ceza Sorumluluğu

İÇER Z.

Nörobilim, Hukuk, Psikoloji ve Ötesi, 7 - 08 October 2020

2020

2020

Ceza Hukuku Alanında Yapay Zeka

İÇER Z.

Ceza Hukuku Alanında Yapay Zeka, Turkey, 27 August 2020

2020

2020

Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması Suçu (TCK m.292)

İÇER Z.

15. Türk Ceza Hukuku Günleri-Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı-Türk Ceza Kanunu Reformunun 15. Yılı, Turkey, 31 May - 01 June 2020

2020

2020

Nörohukuk Perspektifinden Suç ve Beyin İlişkisi

İÇER Z.

Nörohukuk Perspektifinden Suç ve Beyin İlişkisi, Turkey, 30 April 2020

2020

2020

Basit Yargılama Usulü

İÇER Z.

Yargı Reformu Bağlamında Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü, Turkey, 05 March 2020

2019

2019

Yapay Zeka ve Ceza Hukuku

İÇER Z.

Yapay Zeka ve Hukuk, Turkey, 18 December 2019

2019

2019

Tutuklamaya İlişkin Düzenlemeler

İÇER Z.

Yargı Reformu Çerçevesinde Ceza Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Turkey, 11 December 2019

2019

2019

Kadınların Ceza Hukuku Bakımından Korunması

İÇER Z.

Dünden Bugüne Kadın Hakları, Turkey, 05 December 2019

2019

2019

Yapay Zeka Destekli Nörohukuk Sisteminde Suç ve Cezaya Yaklaşım

İÇER Z.

XI. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, 5 - 07 December 2019

2019

2019

Yapay Zekanın Ceza Muhakemesindeki Rolü ve Geleceği

İÇER Z. , BULUZ B.

9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 22 November - 28 December 2019

2019

2019

Uluslararası Suçlar Bağlamında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçları

İÇER Z.

Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar, Turkey, 05 November 2019

2019

2019

Vergi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisinin Değerlendirilmesi

İÇER Z. , Yücel Y.

5. Türk-Kore Ceza Hukuku Günleri Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, 23 - 24 September 2019

2019

2019

Nefret ve Ayrımcılık Suçu (TCK m.122)

İçer Z.

Engelli Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 June 2019

2019

2019

Cinsel Suç Mağdurlarının Hakları ve Koruyucu Düzenlemeler

İÇER Z.

14. Türk Ceza Hukuku Günleri (Prof. Dr. İbrahim Dülger’xxin Anısına), Turkey, 14 - 16 June 2019

2019

2019

Engellilerin Ceza Hukuku Bakımından Korunması

İçer Z.

Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Engelli Hakları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 May 2019

2019

2019

Yeni Bir Terminoloji: Nörohukuk

İÇER Z.

Nörohukuk: Beyin ve Adalet Üzerine, Sakarya, Turkey, 26 April 2019

2019

2019

Hasta Üzerinde Tedavi Amaçlı Deneme Suçu (TCK m.90/4)

İçer Z.

Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar No:1-Sorumluluk, İstanbul, Turkey, 23 January 2019

2018

2018

6769 Sayılı Kanunun Marka Suçlarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve Uygulamadaki Sorunlar

İÇER Z.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Bir Yıllık Uygulaması, İstanbul, Turkey, 27 April 2018

2017

2017

Örgüt Suçlarında Etkin Pişmanlık (TCK.m.221)

İçer Z.

7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 3 - 09 November 2017

Books & Book Chapters

2018

2018

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

İçer Z.

in: Malvarlığına Karşı Suçlar, Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.165-187, 2018

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi

Assistant Editor

2018 - Continues

2018 - Continues

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

Committee Member

2011 - 2013

2011 - 2013

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

July 2021

July 2021

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2021

July 2021

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2020

December 2020

CEZA HUKUKU DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

August 2020

August 2020

İSTANBUL HUKUK MECMUASI

National Scientific Refreed Journal

September 2019

September 2019

LEGAL HUKUK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2018

November 2018

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed JournalInvited Talks

October 2021

October 2021

Artificial Intelligence and Criminal Law - Artificial Intelligence and New Types of Crimes

Conference

Istanbul Bar Association-Turkey

April 2021

April 2021

Legitimate Defence

Conference

Selçuk Üniversitesi-Turkey

April 2021

April 2021

Criminal Liability of Artificial Intelligence

Conference

Marmara Üniversitesi-Turkey

April 2021

April 2021

Artificial Intelligence in Health Law and Criminal Responsibility

Conference

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Turkey

April 2021

April 2021

Yapay Zeka ve Hukuk

Conference

Hacettepe Üniversitesi-Turkey

August 2020

August 2020

Ceza Hukuku Alanında Yapay Zeka

Conference

İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Turkey

April 2020

April 2020

Nörohukuk Perspektifinden Suç ve Beyin İlişkisi

Conference

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Turkey

March 2020

March 2020

Yargı Reformu Bağlamında Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü

Conference

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Turkey

December 2019

December 2019

Yargı Reformu Çerçevesinde Ceza Hukukundaki Güncel Gelişmeler

Conference

Marmara Üniversitesi-Turkey

December 2019

December 2019

Yapay Zeka ve Hukuk

Conference

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Turkey

November 2019

November 2019

Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar

Conference

Yakın Doğu Üniversitesi-Cyprus (Kktc)

April 2019

April 2019

Nörohukuk: Beyin ve Adalet Üzerine

Conference

Sakarya Üniversitesi-Turkey

April 2018

April 2018

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Bir Yıllık Uygulaması

Conference

İstanbul Barosu-Turkey

Scholarships

2014 - 2015

2014 - 2015

Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

TUBITAK