Asst. Prof.

ZAFER İÇER


Faculty of Law

Public Law

Department of Criminal and Criminal Procedure Law

Biography

Zafer İçer received his bachelor degree from Marmara University Faculty of Law in 2008 and his master degree from Marmara University Institute of Social Sciences in 2011 with the title of "Legal Persons in Turkish Criminal Law". His doctoral studies were carried out at the Leibniz University in Hannover, Germany, and at the Ruhr University in Bochum, Germany, between August 2014 and July 2015 with the support of TUBITAK for international scientific research. In 2017, he received his PhD degree on the field of Public Law with the title of "Separation of Preparatory Acts and Execution Acts" from Marmara University Social Sciences Institute. Zafer İçer, who is still working at Marmara University Faculty of Law's Criminal and Criminal Procedure Law Department, has been working on criminal and criminal procedure law.

Education Information

2011 - 2017

2011 - 2017

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Public Law, Turkey

2009 - 2011

2009 - 2011

Postgraduate

Marmara University, Faculty Of Law, Public Law, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Law, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

In the attempt at crime the question of differentiating preparatory acts and executive acts Sustainable Development

Marmara University, Institute Of Social Sciences

2011

2011

Postgraduate

Legal Entities in Turkish Criminal Law

Marmara University, Faculty Of Law, Public Law

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

German

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Marmara University, Faculty Of Law, Public Law

2009 - 2018

2009 - 2018

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Law, Public Law

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Vice Dean

Marmara University, Faculty Of Law, Public Law

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Yüz Tanıma Teknolojilerinin Önleyici Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Süreçlerindeki Kullanımı ve Sınırları

İçer Z. , Dönmez E.

Ceza Hukuku Dergisi, vol.15, no.43, pp.421-461, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Basit Yargılama Usulü (CMK m.251, 252)

İçer Z.

FASİKÜL, vol.12, no.125, pp.6-15, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

İntihara Yönlendirme Suçu (TCK m.84)

İçer Z.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.295-347, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Öngörülen Sürede İlgili Mercilere Teslim Olmaması Suçları (TCK m.292, 293 CGTİK m.97/1, 105/A-8, 58/3)

Gökcen A. , İçer Z.

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.721-765, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

İş Kazaları Bünyesinde Gündeme Gelen Taksirli Suçların İsnat Edilebilirliği Üzerine Bir İnceleme

İçer Z.

Denizli Barosu Dergisi, no.2020/1, pp.12-24, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2019

2019

The Concept of “Good Faith” in Criminal Law

Yaşar Y. , İçer Z.

Ceza Hukuku ve Kriminoloji, vol.7, no.2, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

2019

2019

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme Suçu (TCK m.190/2)

Yaşar Y. , İçer Z. , Yazıcılar T. T.

ISTANBUL HUKUK MECMUASI, vol.76, no.2, pp.691-724, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Tutuklu ve Hükümlülerin Takası ve İadesi

Yaşar Y. , İçer Z.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.2, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Teşebbüs Sorunu Üzerine Bir İnceleme

İçer Z. , Yücel Y.

Vergi Raporu, no.2019/6, pp.28-46, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacının Özellikleri ve Uyması Gereken Etik İlkeler

İçer Z.

Legal Hukuk Dergisi, vol.16, no.182, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunda Etkin Pişmanlık (TCK.m.110)

İçer Z.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.23, no.3, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2014

2014

Şirket Yönetimi İçin Kayyum Tayini (CMK.m.133)

İÇER Z.

İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ DERGİSİ, pp.20-25, 2014 (National Non-Refereed Journal)

2013

2013

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Yenidünya A. C. , İçer Z.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.2, pp.797-828, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2013

2013

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık

Yenidünya A. C. , İçer Z.

FASİKÜL DERGİSİ, vol.5, no.38, pp.11-31, 2013 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Yalan Tanıklık Suçu (TCK.m.272)

İçer Z.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.1, pp.179-226, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Yapay Zeka ve Ceza Hukuku Sorumluluğu

İÇER Z.

Dijital Çağın Ceza Hukukuna Yansımaları, İstanbul, Turkey, 01 July 2022

2022

2022

Nitelikli Hallere Teşebbüs ve Yargıtay Uygulaması

İçer Z.

17. Türk Ceza Hukuku Günleri, Muğla, Turkey, 28 May 2022 Creative Commons License

2022

2022

Ceza Yargılamasında Sanal/E-Duruşma ve Sanal/Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Muhakeme İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

İçer Z. , Ateş H.

İslam Hukuku Araştırmalarına Zemin Oluşturması Açısından "Yapay Zeka", Burdur, Turkey, 15 - 17 April 2022, pp.74-75 Sustainable Development

2022

2022

Ceza Hukukunda Bir Hukuki Değer Olarak Gebeliğin Sonlandırılması Hakkı

İÇER Z.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 08 March 2022

2021

2021

Bitcoin ve Ceza Hukuku

İÇER Z.

Bitcoin ve Hukuk, İstanbul, Turkey, 25 November 2021

2021

2021

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

İÇER Z. , Şahin N.

IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul, Turkey, 04 November 2021

2021

2021

Tıp Hukukunda Yapay Zeka ve Cezai Sorumluluk

İÇER Z.

V. ULUSLARARASI TIP HUKUKU KONGRESİ, İzmir, Turkey, 27 August 2021

2021

2021

Kripto Para Dolandırıcılığı

İÇER Z.

16. Türk Ceza Hukuku Günleri-Suç Politikasının Temel İlkeleri Bağlamında Malvarlığı Değerlerinin, Ekonomik Düzen ve Faaliyetlerin Ceza Hukuku Aracılığıyla Korunması-İstinaf ve Temyize İlişkin Güncel Sorunlar, İstanbul, Turkey, 01 June 2021

2021

2021

Vergi Suçlarının Tespiti ve Muhakemesinde Elektronik Denetim ve Uygulamaları ve Etkileri

İÇER Z. , Yücel Y., Atak O.

Dijitalleşme Sürecinin Türk Vergi Sistemine Etkileri, Bursa, Turkey, 22 May 2021

2019

2019

EVALUATION OF THE EFFECT OF TAX AND CRIMINAL COURTS’s DECISIONS TO EACH OTHER

İÇER Z. , Yücel Y.

5. Türk – Kore Ceza Hukuku GünleriKarşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, 23 - 24 September 2019 Sustainable Development

2020

2020

Nörokriminolojik Açıdan İrade Özgürlüğü ve Ceza Sorumluluğu

İÇER Z.

Nörobilim, Hukuk, Psikoloji ve Ötesi, 7 - 08 October 2020

2020

2020

Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması Suçu (TCK m.292)

İÇER Z.

15. Türk Ceza Hukuku Günleri-Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı-Türk Ceza Kanunu Reformunun 15. Yılı, Turkey, 31 May - 01 June 2020

2020

2020

Nörohukuk Perspektifinden Suç ve Beyin İlişkisi

İÇER Z.

Nörohukuk Perspektifinden Suç ve Beyin İlişkisi, Turkey, 30 April 2020 Sustainable Development

2020

2020

Basit Yargılama Usulü

İÇER Z.

Yargı Reformu Bağlamında Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü, Turkey, 05 March 2020

2019

2019

Yapay Zeka Destekli Nörohukuk Sisteminde Suç ve Cezaya Yaklaşım

İÇER Z.

XI. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, 5 - 07 December 2019 Sustainable Development

2019

2019

Yapay Zekanın Ceza Muhakemesindeki Rolü ve Geleceği

İÇER Z. , BULUZ B.

9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 22 November - 28 December 2019

2019

2019

Uluslararası Suçlar Bağlamında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçları

İÇER Z.

Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar, Turkey, 05 November 2019 Sustainable Development

2019

2019

Vergi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisinin Değerlendirilmesi

İÇER Z. , Yücel Y.

5. Türk-Kore Ceza Hukuku Günleri Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, 23 - 24 September 2019 Sustainable Development

2019

2019

Nefret ve Ayrımcılık Suçu (TCK m.122)

İçer Z.

Engelli Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 June 2019

2019

2019

Cinsel Suç Mağdurlarının Hakları ve Koruyucu Düzenlemeler

İÇER Z.

14. Türk Ceza Hukuku Günleri (Prof. Dr. İbrahim Dülger’xxin Anısına), Turkey, 14 - 16 June 2019 Sustainable Development

2019

2019

Engellilerin Ceza Hukuku Bakımından Korunması

İçer Z.

Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Engelli Hakları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 May 2019 Sustainable Development

2019

2019

Yeni Bir Terminoloji: Nörohukuk

İÇER Z.

Nörohukuk: Beyin ve Adalet Üzerine, Sakarya, Turkey, 26 April 2019

2019

2019

Hasta Üzerinde Tedavi Amaçlı Deneme Suçu (TCK m.90/4)

İçer Z.

Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar No:1-Sorumluluk, İstanbul, Turkey, 23 January 2019

2018

2018

6769 Sayılı Kanunun Marka Suçlarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve Uygulamadaki Sorunlar

İÇER Z.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Bir Yıllık Uygulaması, İstanbul, Turkey, 27 April 2018

2017

2017

Örgüt Suçlarında Etkin Pişmanlık (TCK.m.221)

İçer Z.

7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 3 - 09 November 2017

Books & Book Chapters

2022

2022

Çocuklar ve Gençlere Yönelik Siber Zorbalık (Cyberbullying) İle Oluşabilecek Suçlar, Hukuki Tedbirler ve Yöntemler

İÇER Z. , Gümüşoğlu S.

in: Hukuk ve Disiplinlerarası Yaklaşımla Şiddet ve Toplumsal Eşitlik, Özlem Yenerer Çakmut, Özge Yücel Dericiler, Sendi Yakuppur, Işık Özer, Ferhat Yıldırım, Editor, Seçkin Yayınevi, İstanbul, pp.171-193, 2022

2021

2021

Nörokriminolojik Açıdan İrade Özgürlüğü ve Ceza Sorumluluğu

İÇER Z.

in: Özgür İrade? Hukuk, Nörobilim, Psikoloji ve Ötesi, Ozan Erözden, Salih Haydar Günler, Mustafa Ebrar Palteki, Cem Uysal, Editor, Zoe Yayınevi, İstanbul, pp.190-205, 2021

2018

2018

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

İçer Z.

in: Malvarlığına Karşı Suçlar, Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.165-187, 2018 Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi

Assistant Editor

2018 - Continues

2018 - Continues

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

Committee Member

2011 - 2013

2011 - 2013

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

July 2021

July 2021

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2021

July 2021

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2020

December 2020

CEZA HUKUKU DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

August 2020

August 2020

İSTANBUL HUKUK MECMUASI

National Scientific Refreed Journal

September 2019

September 2019

LEGAL HUKUK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2018

November 2018

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2021

2021

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film FestivaliSustainable Development

Session Moderator

İstanbul-Turkey

2021

2021

V. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi

Session Moderator

İstanbul-Turkey

Invited Talks

March 2022

March 2022

Ceza Hukukunda Bir Hukuki Değer Olarak Gebeliğin Sonlandırılması Hakkı

Conference

Özyeğin Üniversitesi-Turkey

December 2021

December 2021

Akıl Hastalığı ve Suç İlişkisi

Conference

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Turkey

November 2021

November 2021

Bitcoin ve Ceza Hukuku

Conference

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Turkey

October 2021

October 2021

Artificial Intelligence and Criminal Law - Artificial Intelligence and New Types of Crimes

Conference

Istanbul Bar Association-Turkey

April 2021

April 2021

Artificial Intelligence in Health Law and Criminal Responsibility

Conference

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Turkey

April 2021

April 2021

Criminal Liability of Artificial Intelligence

Conference

Marmara Üniversitesi-Turkey

April 2021

April 2021

Yapay Zeka ve Hukuk

Conference

Hacettepe Üniversitesi-Turkey

April 2021

April 2021

Legitimate Defence

Conference

Selçuk Üniversitesi-Turkey

August 2020

August 2020

Ceza Hukuku Alanında Yapay Zeka

Conference

İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Turkey

April 2020

April 2020

Nörohukuk Perspektifinden Suç ve Beyin İlişkisi

Conference

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Turkey

March 2020

March 2020

Yargı Reformu Bağlamında Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü

Conference

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Turkey

December 2019

December 2019

Yapay Zeka ve Ceza Hukuku

Conference

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Turkey

December 2019

December 2019

Kadınların Ceza Hukuku Bakımından Korunması

Conference

Marmara Üniversitesi-Turkey

December 2019

December 2019

Yargı Reformu Çerçevesinde Ceza Hukukundaki Güncel Gelişmeler

Conference

Marmara Üniversitesi-Turkey

November 2019

November 2019

Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar

Conference

Yakın Doğu Üniversitesi-Cyprus (Kktc)

April 2019

April 2019

Nörohukuk: Beyin ve Adalet Üzerine

Conference

Sakarya Üniversitesi-Turkey

April 2018

April 2018

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Bir Yıllık Uygulaması

Conference

İstanbul Barosu-Turkey

Scholarships

2014 - 2015

2014 - 2015

Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

TUBITAK

Announcements & Documents

Artificial Intelligence Based Technologies and Criminal Law
Report
4/17/2022

As the Istanbul Bar Association, IT Law Commission-AI Working Group, we argued the developments in artificial intelligence and some applications that have become widespread, in terms of criminal law, in the 2021 report. In the report, firstly, the section titled “Propounded Criminal Liability Models in Crimes Involving Artificial Intelligence Autonomous Agents” was penned by Baran Kızılırmak who is research assistant at Kadir Has University Law Faculty Department of Criminal and Criminal Procedure Law and University of Würzburg PhD Student. Autonomous agents with artificial intelligence may be involved in crimes in various circumstances. Unlike conventional criminal law disputes, their autonomous character and production of unforeseeable outputs cause determining criminal liability challenging. Some opinions in the doctrine argue that the limits of the current criminal law perception is being pushed. Certain models, some of which derive from tort liability are propounded. This study aims to evaluate the prominent models put forward in the doctrine. Thus, recognition of a separate legal personhood for autonomous agents with AI, the feasibility of having their own criminal liability and perpetration through another model; as well as the adaptability of certain private law liability models are also evaluated. Finally, the following question is posed: “Will criminal liability and tort liability converge in the future?” Secondly, the section titled “AI Based Predictive Law Mechanism-Predictive Policing” was penned by Dr. Zafer İçer -Marmara University Law Faculty Department of Criminal and Criminal Procedure Law. Artificial intelligence systems simplify the more effective law enforcement implementations with the facilities which it provides, but also cause a number of legal problems related to the impact of these activities on fundamental rights and freedoms. In this study, which examines this risk-benefit balance, different instances of artificial intelligence-based predictive policing were briefly explained. After that, advantages and disadvantages of these types of implementations were presented and then, the problems that predictive policing may cause in the context of rights were identified. Finally, it was concluded that the execution of law enforcement by artificial intelligence systems alone will not comply with the universal principles of law and that the essential element should continue to be human in practices that interfere with the fundamental rights of individuals. Thirdly, the section titled “The Effects of Face Recognition Technology on Fundamental Rights and Freedoms'' was penned by Atty. Tuğçe Duygu Köksal- the head of the Istanbul Bar Association, the Centre of Human Rights. The facial recognition systems have started to be used in preventive law enforcement activities in many countries for non-limiting legitimate purposes such as preventing crime and protecting public order. [The facial recognition] can interfere with fundamental rights and freedoms in many respects. Undoubtedly, it is important to determine firstly, whether there is a legal basis before assessing whether this interference was necessary in a democratic society and proportional to the legitimate aim. The need for a legal basis must be ensured by a legal regulation that includes procedural safeguards against arbitrary use of facial recognition. When this legality requirement is met, the effects of the intervention in terms of fundamental rights and freedoms should be assessed by taking into consideration the fair balance exercise. The use of facial recognition systems in the law enforcement activities has also been discussed in the international arena in elation with the prohibition of discrimination and the right to respect for private and family life. This debate has reached the point where many companies have stopped selling facial recognition systems. In this study, the facial recognition systems will be discussed in the light of the articulated concerns and the current case law of the European Court of Human Rights. Fourthly, the section titled “Turkish Criminal Law Against Deepfake Technology” was penned by Dr. Buket Abanoz Öztürk- Lecturer, Fatih Sultan Mehmet Vakıf University. The aim of this study is to evaluate criminal liability arising from deepfake technology, a software that enables the production of fake visual and audio content by placing a person's facial image on another person's body. The developing deepfake technology allows the production of videos that look so realistic that people cannot easily distinguish them with their sense organs. In addition, any person can easily produce instant fake content with mobile applications and tools that are open to everyone's access and use. Deepfake technology has the potential to seriously interfere with fundamental rights and freedoms, and there is a risk of being used to commit many crimes. When fake content is produced with deepfake technology, this fake content; It can be used to humiliate, insult, threaten or defraud a person. Fake news or videos created with deep fake technology can also be used to manipulate audiences or election results with information disinformation. Therefore, deepfake technology is also dangerous for the right of access to accurate and reliable information. In addition, when the camera footage, which is an important evidence tool in criminal procedure, is manipulated with deepfake technology, there is a risk of obscuring the evidence and preventing justice. In the study, the question of whether the current regulations in Turkish criminal law are sufficient in the face of the dangers and damages brought by deep fake technology is open to discussion. Fifthly, the section titled “Artificial Intelligence Based Risk Assessment Tools in Criminal Procedure and Their Legal Effects” was penned by Atty. Ozan Can Özbalçık- Istanbul Bar Association-IT Law Commission-AI WG, and Istanbul University- Public Law PhD Candidate. As developments in the field of machine learning and artificial intelligence accelerate, the use of such fields in the criminal justice process is also becoming widespread. At the stage reached in today’s world, artificial intelligence-based risk assessment tools are used for many purposes such as predicting crime or perpetrator, probability of a defendant’s absence or recidivism during trial. Although such tools seem to assist the decision-makers with their critical decisions, they also pose threats to the aims of criminal justice and various safeguards of the criminal law. In this article, it has been put forward which stages of the criminal procedure the risk assessment tools are used at, and the benefits they might provide, along with suggested solutions by addressing the problems that may arise regarding the issues such as discrimination, fair trial, right to liberty and the impartiality of the judge. Finally, the section titled “Autonomous Weapon Systems Using Artificial Intelligence and War Crimes” was penned by Ceren Özbek- Tübingen Eberhard Karls University, postgraduate, and Hilâl Nur Şarbak- Istanbul Bilgi University, International Law Department Research Assistant, and Galatasaray University Public Law, PhD Candidate. Military use of Artificial Intelligence (AI) enabled weapon systems are becoming the new paradigm in ongoing armed conflicts all over the world. While AI-enabled weapon systems called "Autonomous Weapon Systems" (AWS) are being developed and proliferated very rapidly for military purposes, existing international law regarding their use in armed conflicts are insufficient and vague. This paper evaluates the international rules regarding the military use of AI in terms of war crimes. In this regard, the paper consists of three main parts. The first part defines the concepts of AI and AWS. The second part focuses on the issue of accountability and responsibility gap under international law if the prohibition of war crimes is violated by AWS. The third and last part examines the proposals addressing the responsibility gap.

2021yzcgyillikrapor.pdf Creative Commons License

Legal Technologies and Applications in the Law Profession
Report
4/17/2022

Technology has become inevitable in regard to maintaining the legal profession. With the common use of artificial intelligence software, the legal industry will undergo a significant transformation. It is hereby analyzed to use AI-embedded Legal Technology (Legal Tech) in the legal profession. It is emphasized that the attorneys must keep pace with the rapid development of technology and move to tech-enabled law practice to improve efficiency. The opinion letter explains the current use of AI-embedded Legal Tech and its benefits for attorneys. However, taking also possible risks of the Legal Tech into consideration, the challenges attorneys might encounter are underlined. Finally, recommendations are made both for the development and the use of Legal Tech

hukuk_teknolojileri_ve_avukatlik_me....pdf Creative Commons License